Pressemeldinger

Se alle artikler

Mener ryggdeformasjoner må skyldes flere faktorer enn PD-vaksine

MSD Animal Health, som leverer Aquavac PD7-vaksinen SalmonGroup mener er årsak til ryggdeformasjoner på laksen, mener undersøkelsen som er gjort, ikke gir grunnlag for å konkludere slik.

– Med over 170 millioner laks vaksinert med MSD Animal Health’s vaksine Aquavac PD7, har man nå god oversikt over bivirkningsprofilen. I en melding tirsdag kan en få inntrykk av en entydig sammenheng mellom vår Aquavac PD7-vaksine og ryggdeformasjoner hos laks. Dette mener MSD er upresist og unyansert, blant annet fordi undersøkelsen det refereres til manglet tilstrekkelig datagrunnlag for å avdekke faktorer som trolig er avgjørende for utfallet som beskrives, skriver Hogne Bleie, veterinær og leder for Region Midt i MSD Animal Health i en pressemelding.

Kan ikke utelukke sammenheng

– Høsten 2016 fikk vi innrapportert mistanke om et høyere innslag av ryggdeformiteter enn forventet hos laks på slaktelinjen fra noen av våre vaksinekunder. Noe innslag av ryggdeformiteter er forholdsvis vanlig å se i en fiskegruppe, men meldingene vi fikk i fjor høst tydet på at økningen kunne skyldes noe nytt, skriver han videre.

Ifølge pressemeldingen informerte selskapet straks fiskehelsepersonell i næringen om forholdet, samt om at de ikke kunne utelukke at dette var en bivirkning av den nye syv-komponents vaksinen som ble tatt i bruk året før.

– Vi startet umiddelbart med omfattende undersøkelser, og avdekket blant annet at en av våre største kunder ikke hadde noen av disse «nye» deformitetene. De meldte tilfellene var i all hovedsak knyttet til to oppdrettsgrupperinger, som opplevde et varierende antall fisk med deformiteter på enkelte lokaliteter, skriver Bleie.

– Må være flere faktorer

En omfattende datainnsamling foretatt av MSD avdekket at rundt 3,4 % av den Aquavac PD7-vaksinerte høst-15 laksen hadde deformiteter i ryggraden. Legger en til fisk av vår-16 generasjonen, så er omfanget redusert til under 2 % deformiteter hos all Aquavac PD7-vaksinert laks som er slaktet til nå.

Mens det for høst-15 generasjonen var flere bekymringsmeldinger, er det for vår-16G bare én melding om lignende ryggdeformiteter.

– Siden flertallet av dem som benytter Aquavac PD7-vaksinen ikke har fått ryggdeformasjoner, jobbet vi ut ifra logikken om at det må være flere faktorer som utløser disse deformitetene. Deformasjoner hos fisk er et vanskelig fagfelt og erfaringsmessig er årsakene sammensatte, skriver Bleie.

Setter i verk tiltak

Han påpeker at i situasjoner der legemidler blir mistenkt for å gi bivirkninger, har legemiddelselskapene klare rutiner som ble fulgt i denne saken.

– Først ble bivirkningssakene meldt inn til Legemiddelverket. Deretter tok vi direkte kontakt med fiskehelsepersonell tilknyttet de berørte fiskeoppdretterne, for å kartlegge omfang og deres erfaringer. I tillegg startet vi en rekke prosesser hos fagmiljøer både i Norge og internasjonalt. Vi har nå en hypotese om årsakene, blant annet basert på erfaringene til aktører i næringen som har opplevd tilsvarende ryggdeformasjoner tidligere, skriver han.

– Deformiteter påvirker både fiskevelferd og økonomi, og vi bruker derfor ressurser på å avdekke årsakssammenhenger. Blant annet finansierer MSD en omfattende langtidsstudie på Havforskningsinstituttets stasjon på Matre, der vi følger laksen helt fra vaksinering til slakt, skriver Bleie i pressemeldingen.

Se Også


Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt gode data som sammenslutningen ønsker skal benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

Siste saker
Mest lest