Pressemeldinger

Se alle artikler

Foreløpig ja til Lerøys Pipefarm

Fiskeridirektoratet har gitt Lerøy Seafood Group et foreløpig ja til utviklingstillatelser til konseptet Pipefarm. Hvor mange tillatelser de får, er imidlertid ikke avklart.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det fremkommer av et brev Fiskeridirektoratet har publisert fredag kveld.

Selskapet har søkt om ni utviklingstillatelser til konseptet sitt.

«Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser», heter det i brevet.

Fiskeridirektoratet ber nå Lerøy om å begrunne sitt biomassebehov, samt at selskapet dokumenterer at prosjektet oppfyller vilkårene om «betydelige investering».

Oversikt over søknader om utviklingstillatelser finner du HER

Siste saker
Mest lest