Pressemeldinger

Se alle artikler

Hofseth Aqua vil ha full ASC-sertifisering i løpet av 2018

Hofseth Aqua har fått ASC-sertifisert to av sine oppdrettsanlegg for regnbueørret i Norge. Nå står resten av selskapet for tur.

Hoseth Aqua

• Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret per år.

• Hofseth Aqua er en del av Hofseth International AS som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet har en total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.

• Konsernet har cirka 350 ansatte og omsatte for nærmere to milliarder kroner i 2016. Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter, og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.

• Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.

– Det arbeides videre med å få ASC-sertifisert resten av selskapets oppdrettsanlegg. Målet er å ha alt på plass i løpet av 2018, sier konsernsjef Roger Hofseth i en pressemelding.

Hofseth-konsernet opplever at både sluttkundene og omverdenen setter strengere og strengere krav til måten oppdrettsfisken produseres. Dette gjelder både miljøpåvirkning, fiskehelse og fiskevelferd:

– ASC sertifiseringen er således en viktig del av selskapets strategi for å sikre å bærekraftig og forsvarlig drift, sier Hofseth.

ASC er et uavhengig sertifiseringsorgan for ansvarlig havbruk som ble startet i 2009 i samarbeid med WWF. Produkter med ASC-merket har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.

ASC er forkortelsen for Aquaculture Stewardship Council, og er en uavhengig organisasjon uten fortjeneste som sertifiserer havbruksanlegg etter en åpen prosess hvor et godkjent sertifiseringsbyrå utfører sertifiseringen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.