Priser

Se alle artikler

Sprikende nedgang

Lakseprisen faller, men kildene er ikke enstemmige om størrelsen på fallet. Klokka halv to var kanskje ennå for tidlig på dagen til at prisnivået hadde satt seg.

En vanligvis godt orientert aktør melder om "litt svakere spot" i neste uke. Han oppgir kroner 50 til 51 for industristørrelsene (Oslo-pris).

Det betyr 2-3 kroner ned i forhold til inneværende uke.

- Det er bra tilgang på fisk for tida. Det går bra for biomassen. Brukbare volumer skal ut, sier han til IntraFish.

- Forrige fredag meldte vi at prisen var stabil, men at storfisken var ned. Holder trenden seg?

- Storfisken skal ned, og det er ikke rart. Prisforskjellen har jo vært hinsides. For noen uker siden lå størrelsen 6-7 kilo så mye som 10 kroner over 5-6. Storfisken korrigerer seg nå nedover, sier kilden, som melder at prisene har svekket seg gjennom uka.

Ingen grunn til å bli mørkredd

En eksportør mener kroner 50 til 51 er for høyt og at ingen oppnår en slik pris.

- Nå er det heftig. Prisen går ned. Der står fisk usolgt over alt. Der slaktes mer enn vi får solgt. Det skyldes at der ble slaktet lite i august og september.

Han mener prisnedgangen blir på 6-7 kroner.

- Jeg har hørt om fisk som går for helt nede i 43 kroner. Men jeg vil anslå snittprisen til 47-48 kroner til oppdretter. Prisene er nokså like for alle størrelser, men 6+ er mest pressa for tida. Der står mengder usolgt. Alle sliter. Snittvekta er nå 5-6 hekto mer enn på samme tid i fjor. I fjor vokste jo ikke fisken. Det var veldig spesielt. Nå spriker prisene veldig, kanskje med 3 kroner for samme størrelse. Der er et voldsomt press. Kundene har ikke plass til å ta mot mer. Akkurat nå er der en voldsom skvis, men vi må ikke bli mørkredde.

Han sier at Polen betaler 45 kroner kiloet i snitt, eller mellom euro 5,40-5,50.

Eksportøren minner om oktober-prisen i fjor var historisk høy med 62 kroner. Nest høyeste pris historisk oppgir han til 39 kroner.

- Spranget er stort. I år havner vi kanskje på et snitt rundt 50 kroner i oktober. Så 2017 blir nok et mellomår.

Han forteller at mye fisk har stått igjen i Oslo denne uka.

Mye storfisk

En annen eksportør oppgir snittet for 3-6 kilo til mellom kroner 50 og 52,50 (FCA pakkestasjon).

- Der er unormalt mye 6+ i markedet så prispremien blir ikke normal, sier han.

Kilden mener at prisene i snitt er ned 3-4 kroner fra forrige fredag og enda mer på storfisken.

- Utbudet er større enn tidligere i år. Prisene presses ned for å klare å ta unna, sier han.

Kilden oppgir følgende priser denne fredagen:

  • 2-3 kg: 46 kroner
  • 3-4 kg: 50 kroner
  • 4-5 kg: 51 kroner
  • 5-6 kg: 52,50 kroner
  • 6+ kg: Kanskje 55 kroner

Ennå for tidlig på dagen

En tredje eksportør bekrefter nedgangen, men er usikker på hvor stor den blir. Hun tror ikke prisene vil sette seg før i tretida i ettermiddag.

Hun oppgir snittprisen til i underkant av 50 kroner, kanskje 48-49 kroner til oppdretter

En oppdretter i nord sier at også han er usikker, men oppgir kroner 48,50 for størrelsen 3-4, og kroner 49,50 for størrelsen 4-5.

- Prisutviklingen på laks er meget svak, og vi er inne i en nedadgående trend fra 54 kroner i starten av uken mot et nivå på 50 kroner, ifølge en rapport fra Nordea Markets fredag.

Polske tall

En polsk importør oppgir følgende priser:

  • 3-4 kg: 53 kroner (DDP Polen)
  • 4-5 kg: 53,90 kroner (DDP Polen)

Hun rapporterer at prisene er ned fra forrige uke, kanskje rundt kroner 1,50 til 2, men hun er usikker på hvor stor nedgangen har vært, og hun tilføyer at det var nedgang også forrige fredag.

- Der er mye fisk tilgjengelig, særlig av størrelsen 5-6 kilo. Jeg tror det sto mye fisk igjen fra innhøstingen mandag, men jeg vet ikke; prisene endrer seg fra time til time, sier hun til IntraFish.

Oppmuntrende framtidstall

Administrerende direktør Søren Martens i laksebørsen Fish Pool melder at de har handlet 7.680 tonn denne uke på 2018-kontrakter til kroner 60,25 i snitt.

- Det er god betalingsvilje. Kjøperne er villige til å betale 10 kroner over spot for kontrakter for neste år, sier han til IntraFish.

Snittprisen hittil i år for alle størrelser (samfengt pris) i spotmarkedet er kroner 63,40. Ved årsskiftet var den oppe i 70 kroner.

Martens oppgir framtidsprisen for fjerde kvartal i år til kroner 60,30.