- Jeg mener alle oppdrettere bør innføre denne metoden som standard, sier Jan Ivar Bildøy i MSD Animal Health.

Jan Ivar Bildøy. Foto: MSD

Sammen med FiiZK har MSD Animal Health utviklet system og rutiner som gjør det enkelt, trygt og effektivt å sedere fisken før pumping til brønnbåt eller lekter.

Konseptet er godt testet

Enkelt forklart setter man opp en spesialsydd presenning fra FiiZK i løpet av noen minutter. Deretter tilsettes Aqui-S sedasjonsmiddel i merden.

- Når fisken så pumpes over i lekter eller brønnbåt for avlusing, er den allerede sedert. Presenningen kan enkelt fjernes før pumpingen er ferdig, forteller Bertil Storvik i FiiZK.

- Sedasjon i merd gjør at lusebehandlingen blir mer skånsom når lusen ikke sitter så godt fast, sier Bertil Storvik i FiiZK. Foto: MSD

MSD og FiiZK har observert lavere dødelighet, mindre skjelltap og mindre hjerneblødning (hjernerystelse) ved bruk av Aqui-S i merd før lusebehandling.

Det nye konseptet er noe omtalt tidligere. Presenningen er spesialutviklet av FiiZK, og sedasjonsmiddelet Aqui-S er velprøvd gjennom mange år. Det nye er at det gjennom et FHF-prosjekt er dokumentert hvor mye bedre fisken kan få det når sedasjon kommer før lusebehandling.

Lusen blir også sedert

En interessant observasjon man har sett under forsøk FiiZK og MSD Animal Health har utført hos LetSea, er at også lakselusen ble sedert.

- Aqui-S kan ikke benyttes som lusebehandling i presenningen alene, men middelet gjør at lusebehandlingen blir mer skånsom når lusen ikke henger så godt fast, forteller Bertil Storvik i FiiZK.

Det er kjent at 30-60 prosent av lakselusen normalt faller av laksen under trenging. Brukes not så blir denne lusen værende i sjøen. Med «lukket trenging» blir lusen fanget inne i presenningen, og ved å kjøre gjennom rensesystemet blir lusen deretter fanget opp og tatt ut for destruksjon.

- Det kan gi mindre lusepåslag i merden senere. Om man for eksempel kan klare å fjerne en behandling per generasjon, er det en fin velferdsgevinst for laksen og betydelig økonomisk gevinst for oppdretterne, sier Jan Ivar Bildøy.

Gav lavere dødelighet

- I dette FHF-prosjektet («TermVel», prosjektnummer 901649) så vi at fiskegrupper som ble behandlet med termisk avlusing hvor det ble brukt sedasjon, hadde signifikant lavere akuttdødelighet sammenlignet med grupper hvor det ikke ble brukt sedasjon, forteller Morten Lund, leder for Fiskehelse i PatoGen.

Videre ble det observert at den sederte laksen hadde bedre velferdsskår, og også at det er en mulig gunstig effekt med mindre hjerneblødning i ettertid av lusebehandlingen. Det indikerer lavere stressnivå.

Morten Lund poengterer at effekten av sedasjon kan være en konfunderende faktor til en eller flere ukjent forklaringsvariabler som er årsaken til de observerte forskjellene. Det kan gå på behandlingsenhet og så videre, fordi sedasjon er begrenset til en gitt type behandlingsmetode.

- Effektene og bruken av sedasjon som vi observerte i dette studiet har vi diskutert i en lengre artikkel publisert i Norsk Fiskeoppdrett, sier Lund.

PatoGen mener registrering av hjerneblødning i etterkant av håndtering kan være et godt verktøy for å vurdere stressbelastningen fisken opplever i forbindelse med håndtering.

Sedasjon i merd: Bilde tatt fra behandlingsfartøyet. Foto: MSD

Bedre fiskevelferd

FiiZK har arbeidet systematisk i mange år med utvikling av presenningen.

- Det vi gjør nå er at vi krymper området behandlingen foregår i fra en hel merd til bare en liten del av merden. Nå kan vi bestemme selv hvor stort volum vi ønsker å ha. Vi bruker blant annet en spesiallaget slange inne i posen som gjør at vi kan heve og senke den selv ved hjelp av luft, forteller Bertil Storvik i FiiZK.

- Vi har nå et konsept som potensielt kan løfte næringen i forhold til dødelighet og stressinduserte velferdsproblemer. Dette er noe vi ser for oss på sikt kan brukes i alle håndteringssituasjoner der du flytter fisk ut av merd, sier Storvik.

Ta kontakt!

- Jeg oppfordrer interesserte til å kontakte oss i MSD Animal Health eller FiiZK for mer informasjon. Sedasjon i lukket merd er virkelig en metode som bidrar til forbedring på flere områder. Vi kan gi både informasjon og god opplæring, avslutter Jan Ivar Bildøy.

KONTAKT
MSD Animal Health
Jan Ivar Bildøy
Mail: jan.ivar.bildy@merck.com
Telefon: +47 913 07 374

Fiizk AS
Bertil Storvik
Mail: bertil.storvik@fiizk.com
Telefon: +47 41768681

PatoGen AS
Morten Lund
Mail: morten@patogen.no
Tlf: +47 473 58 030

Om MSD Animal Health

MSD Animal Health er ett av verdens største farmasøytiske selskaper, med hovedkontor i delstaten New Jersey i USA. Selskapet har rundt 70.000 ansatte i 120 land og 31 fabrikker globalt. MSD Animal Health er en del av MSD-konsernet, fokusert på dyrehelse. I Norge ligger hovedkontoret for fiskehelse i Bergen.

MSD Animal Health tilbyr en av de mest innovative produktporteføljer, fra forebygging, behandling og kontroll av sykdommer til alle dyr, inkludert akvakultur.

Vårt mål er å skape verdier og bidra til fortsatt suksess for våre kunder. Kort sagt, vi arbeider for å vinne tillit hos våre kunder hver dag. Ved å lytte og sette våre kunder i fokus kan vi levere produkter som er innovative, har høy kvalitet og er løsningsorienterte.

Du finner mer informasjon på www.msd-animal-health.no

Om Fiizk konsernet

Hos FiiZK får du tilgang til medarbeidere med betydelig kompetanse som sammen med moderne produksjonsmidler tilfører samarbeidspartnere stor merverdi.

Med kombinasjonen av erfaring fra leverandørindustri og oppdrett, samt akademisk formalkompetanse innen biologi, økonomi, oppdrett, kybernetikk og programmering skal FiiZK bidra til å videreutvikle oppdrettsindustrien.

Hos FiiZK kombineres håndverksferdigheter opparbeidet gjennom over 140 års industrihistorie med avansert teknologi. Resultatet av dette er at du som kunde får bransjespesifikke løsninger og produkter av høy kvalitet.

FiiZK er et resultat av en konsernorganisering av flere selskap, som leverer ledende løsninger innen programvare, lukkede merder, vannkvalitet og tekniske tekstiler.

Du finner mer informasjon om FiiZK på https://fiizk.com/no/

Om Patogen AS

PatoGen har Norges mest moderne laboratorier for påvisning av fiskepatogener. Selskapets virksomhet bygger på snart 20 års målrettet utviklingsarbeid av Real-Time PCR.

PatoGen sine tjenester bidrar til økt lønnsomhet og forutsigbarhet i akvakulturnæringen ved å forebygge smitte og sykdom, og bidrar til å ivareta kundenes økende krav til en kostnadseffektiv og dyrevennlig produksjon.
www.patogen.no