John Sweetman er stolt av dagens robuste oppdrettsfisk. I dette intervjuet beskriver han den lange reisen frem til dagens sunne og robuste oppdrettsfisk.

Med over 40 års praktisk erfaring innen oppdrett, reflekterer han over drivkreftene som formet oppdrettsnæringen. Sweetman peker spesielt på hvor viktige rolle forskning og industrielle partnerskap har hatt, og fortsatt har, for å oppnå endringer i bransjen.

Flyttet utenlands

John Sweetman startet sin karriere på et oppdrettsanlegg i Sør-England som produserte ørret til det britiske markedet.

-Jeg ble lidenskapelig interessert i kompleksiteten i dette arbeidet, men så fort at det manglet kunnskap knyttet til oppdrett av denne arten. Dette var tidlig på 1980-tallet og det var begrenset med kunnskap innen grunnleggende produksjon og ernæring.

-Jeg ville øke kunnskapsnivået mitt og flyttet utenlands, først til Frankrike og deretter til Hellas. Jeg jobbet med mange ulike arter på denne tiden, sier Sweetman.

Prøving og feiling

-Det var ingen standarder i bransjen den gangen, disse måtte utvikles ved prøving og feiling. Vi måtte gjøre dette i et industrielt miljø, som heldigvis var støttet av risikovillig kapital, da oppdrettsselskapene hadde dårlig økonomi. Det var ellers bare noen få forskningsinstitutter med kompetanse innen oppdrett. Dette lærte meg å være innovativ, nysgjerrig og å ta kalkulert risiko, da jeg søkte etter svare på spørsmålene mine, sier John Sweetman.

-Det var utfordrende, men et fascinerende arbeid. Den erfaringen formet min karriere og min tilnærming til problemløsning. Erfaringene jeg gjorde tidlig i karrieren har vist seg å være en stor fordel for meg senere, sier Sweetman. Han forteller at på 1980-tallet ble Hellas sammenlignet med Norge når det gjaldt potensiale innen akvakultur. Næringen ble støttet økonomisk av både av Hellas og EU.

Utvikling av fôr

-Jeg flyttet til Hellas og Kefalonia i 1984 for å være med å etablere landets første integrerte settefiskanlegg og oppdrettsanlegget. Etter kort tid ble det etablert hundrevis av oppdrettsanlegg i Hellas. Den samme utviklingen så vi også i Spania og Tyrkia. I dag er disse anleggene eid av noen få selskap, etter priskrig og uro i aksjemarkedet. Som oppdretter så jeg behovet for å skalere opp produksjonen for å overleve i bransjen, men også behovet for å få kontroll på den økende sykdomsproblematikken. Min oppmerksomhet ble rettet mot helse, fôr og utgifter knyttet til fôr, da fôret representerte en svært høy andel av produksjonskostnadene.

Tarmhelsen som fokusområde

Oppdrettsnæringen hadde på den tiden store sykdomsutordringer. Fôrindustrien reagerte med helse- og spesialfôr til de ulike utfordringene. Dette spesialfôret inneholdt ofte ekstra vitaminer og immunstimulerende stoffer, og senere utvalgte råvaretilsetninger. Det ble også brukt antibiotika i fôret. Som oppdretter opplevde jeg fôrene som svært dyre, og jeg kunne ikke forstå hvorfor de kostet så mye. Utfordringen min var som oftest timing ved bruk av spesialfôr, men når sykdom var et faktum, var det ofte for sent å reparere med disse fôrene. Fisken sluttet å spise og vi fikk lite ut av strategien til fôrselskapene. Jeg lurte ofte på hva som var «galt» med standard diettene, siden vi måtte ty til dyre spesialfôr. Det måtte være mulig å produsere fisk med en standard diett gjennom hele livsløpet.

Global forståelse: Global erfaringer, nysgjerrighet og innovasjon har resultert i kunnskap om optimal tarmhelse og hvor viktig det er for en god produksjon. Dette gjelder ikke bare for laks, men all oppdrettsfisk, og alle dyrearter. Foto: Alltech

-Det var da jeg ble oppmerksom på Alltech, og produktene de hadde på markedet til landdyr, sier John Sweetman.

Alltech sine ernæringsløsninger Alltech er et 42 år gammelt familiedrevet amerikansk selskap som er verdensledende innen ernæringsløsninger til dyr og fisk.

-Da jeg arbeidet som oppdretter så jeg noe veldig interessant i Alltech sitt forskningsarbeid utført med Bio-Mos (Aquate), mannoproteiner fra gjærstammen av Saccharomyces cerevisiae. Studien var gjort på fjærkre, men fanget likevel oppmerksomheten min. Den viste forbedret tarmstruktur og tarmfunksjon, forbedret slimproduksjon i tarm og det viste et produkt som kan binde patogene bakterier, som Salmonella.

-Disse fordelene viste seg å være grunnleggende for alle dyr og akvakulturarter. Jeg spurte meg selv hvorfor ingen hadde fanget dette opp før meg, potensialet innen akvakultur er stort, understreker Sweetman.

Forsøk på laks i Norge

Alltech Norge har levert produkter til stordyr i mange år. Etter at selskapet etablerte seg i Norge for 14 år siden har Alltech satset mer og mer på ernæringsløsninger til oppdrett av laks og ørret. I dag har Alltech en egen aqua-avdeling i Bergen.

Sunn og robust fisk: Tarmhelse anses i dag å være en viktig forutsetning for en sunn og robust fisk. Her fra et av de mange oppdrettsanleggene langs norskekysten som Alltech leverer fôringredienser til. Foto: Alltech

-I Norge ble vårt første forsøk med Bio-Mos (Aquate) utført ved Akvaforsk hvor vi så en trend til redusert antall lakselus, sier Sweetman. I løpet av en periode over flere år publiserte Alltech resultatene i ulike tidsskrifter. Resultatene var bedre enn vi hadde håpet på. Laksen viste bedre tarmhelse og bedre vekst. Vi så bedre slimlag og mindre lus. Vi holdt møter og workshops for å vise resultatene. Vi diskuterte med oppdrettere og fôrprodusenter. Arbeidet viste at produktene hadde stor innvirkning på det medfødte immunsystemet og oppdrettsfiskens tarmstruktur. Fôret gav bedret næringsopptak, og vi så forbedret slimhinne i tarm, gjeller og hud. Vi så ellers bedret vekst og ytelse. Dette var spennende og næringen tok raskt i bruk Bio-Mos (Aquate), sier John Sweetman.

Forskning

Alltech er et forskningsdrevet selskap og Alltech Norway har de siste 10 årene hatt en strategisk forskningsallianse med Nofima. Dette gir verdifull dokumentasjon og tillit i næringen, sier John Sweetman.

Forskning skapte selvsagt begeistring blant lakseprodusenter i Norge, Chile og Canada, da lakselus er en av de største utfordringene til næringen. Vi inkluderte også Alltech sine organiske mikromineraler (Zn, Cu, Mn, Se og Fe) i forskningen, og så ikke bare bedring innen vekst og ytelse, slimlag og mindre lus, men også forbedringer innen kvalitetsparameter som bedre innfarging, bedre tekstur, mindre gaping, reduksjon av mørke flekker og mer EPA og DHA i fillet.

– Hva med fremtiden?

-En god tarmhelse anses i dag å være en vesentlig forutsetning for sunn og robust oppdrettsfisk. Videre suksess i bransje avhenger, etter min mening, av vår evne til å forstå betydningen av vitenskapelig utvikling og til å anvende løsningene industrielt. For å gjøre det kreves det samarbeid, partnerskap, åpenhet og en aksept for gjensidig nytte.

Lunch & Learn 5. april 2022 i Bergen

Alltech Norway arrangerer årlig en samling for oppdrettere som kalles Lunch and Learn. Normalt holdes denne samlingen i januar, men pga corona-restriksjoner er den utsatt til 5. april. På dette seminaret skal John Sweetman fortelle mer om tarmens funksjon og viktigheten rundt en sunn tarmhelse. Vil du vite mer om Lunch & Learn, klikk her. (link: https://go.alltech.com/lunchandlearn2022)

John er veldig viktig for Alltech og bransjen

Viktig for Alltech og næringen: - John Sweetman betyr mye for oss i Norge, for Alltech globalt og for hele næringen, sier Elin Kvamme, Aqua Divison Manager i Alltech Norway. Foto: Alltech

- John Sweetman betyr mye for oss i Norge, for Alltech globalt og hele oppdrettsnæringen. Jeg har jobbet tett med John i over fire år, og han har lært meg mye. Hans kompetanse og engasjement er unikt, noe jeg setter stor pris på, sier Elin Kvamme, Aqua Divison Manager i Alltech Norway.

Internasjonal prosjektleder for akvakultur i Alltech

John Sweetman er en lidenskapelig talsmann for oppdrettsnæringen og har mer enn 40 års praktisk erfaring. Han var med på å utvikle oppdrett av marine arter i Middelhavet på 80-tallet og han har et omfattende nettverk i næringen og i forsknings miljøet i mange land. Sweetman arbeider også som veilede for studenter og er fortsatte en pådriver for innovasjon i bransjen.