Vi står overfor en stor krise, med enorme mengder plast og søppel i havet. Ikke nok med at det ser forferdelig stygt ut i naturen, det er også skadelig for alt som lever, inkludert oss mennesker. Fisk og dyr tror plasten er mat, og spiser den. Plast er derimot gift, og mange dyr og fisk som spiser det, dør. Det er også funnet flere fisk med plast i magen, noe som betyr at plasten har tatt plass i næringskjeden, som gjør det hele til en ond sirkel. Vi har plast på tallerkenene våre.

Trussel for det norske fisket

Plasten er en stor trussel for det norske fisket. Mye fisk dør, og kvaliteten på den gjenlevende fisken blir dårligere. Forskning viser at innholdet av plast i fiskens mager varierer fra sted til sted. Jo lengre nord man kommer langs norskekysten, jo mindre plast finner man i fisken. Derimot viser forskning at 27 % av torsken utenfor Bergen har spist plast.

Foto: FjellVar AS

Prognoser viser at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Flere, både organisasjoner og individer, har allerede startet tiltak for å redusere plastmengden i havet. Men med en så alvorlig prognose kan vi ikke stoppe her. Vi blir nødt til å engasjere flere og gjøre større tiltak for å redde det dyrebare havet og alt liv der. Vi må tenke fremover og tenke på de som kommer etter oss.

Frivillighetsorganisasjoner som bidrar

De fleste frivillighetsorganisasjonene som jobber med å plukke opp plast fra havet, har startet helt i det små. Typisk er dette mennesker som har blitt møtt av mye plast i havet, og som dermed har fått en følelse av at de ikke bare kan la det skje, men heller gjøre noe med det. De to grunnleggerne av SeaCleaners fra New Zealand var på kajakktur i Auckland-bukten, da idéen om å gjøre noe drastisk for å rense havet startet. Samtidig fikk grunnleggerne av 4ocean idéen etter en surfetur på Bali, da de ble møtt av enorme mengder plast i havet. Nå jobber disse to organisasjonene på internasjonalt nivå, og har plukket opp ekstremt store mengder med plast og søppel. SeaCleaners har siden 2002 plukket opp mer enn 5,1 millioner liter med søppel, og 4ocean har plukket opp mer enn 350.000 kg med søppel siden de startet.

Disse to eksemplene blir brukt til å skape en oppfordring til å bli med i kampen mot plast i havet. Det er ikke nødvendig å ha et mål om at det man starter skal bli så stort som disse to organisasjonene ble, så lenge man arbeider sammen mot det samme målet. Alle monner drar. Bare tenk om alle som bor i Norge plukker opp en søppelbit daglig. Det blir 5,2 millioner biter med søppel som blir plukket opp hver dag.

Engasjer deg

Om man så har lyst til å engasjere flere og starte noe felles som frivillige kan bli med på, kan man få deler av dette støttet av kommunene. Det kan være å kjøpe en liten båt, eller annet utstyr som er nødvendig. Dersom man virkelig har lyst til å gjøre en forskjell, og føler at pengene ikke strekker nok til, kan man undersøke hvilke finansieringsmuligheter man har på Matchbanker.no. Dette er en online sammenligningstjeneste som viser en låneliste, så man får en oversikt over vilkår og fordeler ved de forskjellige lånene. Her kan man også søke etter lån uten sikkerhet, som kan være en fordel da man ikke trenger å stille noen eiendeler til pant for å få innvilget et lån.

Bli med i kampen mot plast i havet, så vi kan få en sunn næringskjede og et bærekraftig og vakkert hav!

Kilder: World Economic Forum, Seacleaners.com og 4ocean.com