– Vi er begeistret over å se en klar og tydelig forpliktelse fra Cargill som fokuserer på behovene om å redusere klimaavtrykket til laksen, sier Stian Amble, fagansvarlig for kvalitet og biologi i Nova Sea.

Samspillet vil gjøre sjømaten vi spiser mer bærekraftig og miljøvennlig. Cargill skal bidra til å redusere karbonavtrykket i havbruksnæringen med 30 prosent innen 2030 – noe som tilsvarer å fjerne hele 400 000 biler fra veien.

Verdens første CO2-nøytrale fôrfabrikk

Bergneset: Skal bli verdens første fôrfabrikk med null CO2-utslipp. Foto: Cargill

En ny elektrisk fôrtørkemaskin på Cargill sin fabrikk på Bergneset i Balsfjord vil kutte energiforbruket kraftig og gjøre fabrikken til verdens første fôrfabrikk med null CO2-utslipp. Fabrikksjefen er svært begeistret over at Cargill setter Balsfjord på miljøkartet.

– Vi skal lage en energieffektiv, elektrisk tørke i fabrikken på Bergneset. Så vidt meg bekjent er vi de første i verden som fjerner alle CO2-utslipp fra fiskefôrproduksjonen. Dette er helt i tråd med Cargills satsing på miljøtiltak og et stort steg inn i den grønne fremtiden for både fabrikken og Balsfjord. Vi er veldig glade for at Cargill ønsker å satse på utvikling av fabrikken, og det gir oss anledning til å sette Balsfjord ettertrykkelig på miljøkartet, sier fabrikksjef Jan-Vidar Olsen.

Flere norske prosjekter reduserer fotavtrykket

- Med SeaFurther-programmet omstiller vi nå gjennom en modig kursendring. Det handler om å sette en kurs som vil gjøre akvakultur bedre for planeten vår, sier Pilar Cruz, som nylig ble utnevnt som Cargills Chief Sustainability Officer, noe som gjør at hun inngår i selskapets øverste toppledelse, da bærekraft har svært stor betydning for Cargill. De siste årene har hun, før det, vært øverste globale leder for virksomhetsområdet Cargill Aqua Nutrition.

- Nylig har flere prosjekter i Norge – inkludert et med fokus på forbedring av fiskeytelsen – bidratt til å redusere klimagasser tilsvarende det å fjerne mer enn 7 500 biler av veien i et helt år. Dette har vi fått til ved bruk av livssyklusvurdering, eller LCA-data, for å beregne og redusere karbonavtrykket vårt gjennom fôr og fiskeytelse. Med pålitelige kalkuleringer kan systemet vise den faktiske størrelsen på endringene vi implementerer sammen. Det er gjennom en rekke slike prosjekter, deriblant i Norge, at bærekraftsmålene skal oppnås.

Her kan du se Pilar Cruz, Cargills Chief Sustainability Officer, i aksjon under årets digitale World Ocean Summit i mars 2021.

Gjennom Fjordfrende, et annet prosjekt som har bidratt til en reduksjon i klimagassutslipp i Norge, har Cargill og konkurrenten Skretting gått sammen med rederiet Eidsvaag for å begrense skipstrafikken og redusere klimagassutslippene betydelig. Dette oppnås ved at Cargill og Skretting i stedet for å seile etter hverandre med hvert sitt fôrskip, heller frakter fiskefôret langs norskekysten på de samme skipene. Hittil har det å jobbe på denne måten langs kysten i Norge redusert klimagassutslipp tilsvarende å fjerne 7 500 biler av veien i et helt år. Cargill iverksetter flere andre initiativ som skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene.

Fjordfrende: Rederiet Eidsvaag samkjører frakten av fiskefôr langs norskekysten for både Skretting og Cargill, og på den måten reduseres klimagassutslippene tilsvarende 7500 biler i et helt år. Foto: Cargill

Begeistrer havbruksnæringen i Norge

Det at Cargill setter forpliktende bærekraftsmål for å beskytte havet blir lagt merke til i den norske havbruksnæringen.

- Å levere mer bærekraftig havbruk krever at hele verdikjeden tilpasser seg viktige mål, samtidig som man jobber sammen for å levere på disse målene. Ved å oppnå enighet og se verdien av hva som kreves, kan vi raskere skape en reell forvandling i arbeidet mot å bli mer bærekraftige på bredere basis, sier Stian Amble, fagansvarlig for kvalitet og biologi i Nova Sea.

Gjennom bærekraftsprogrammet SeaFurther forplikter Cargill seg nå til å investere på flere områder, for å nå det overordnede målet om å beskytte havet. Det innebærer at fotavtrykket til oppdrettslaksen skal reduseres med 30 prosent innen 2030.

Verdensledende: Cargill og EWOS er ledende innen produksjon av fiskefôr til havbruksnæringen. Foto: Cargill

I dag kan fiskefôret stå for opptil 90 prosent av laksens klimaavtrykk. Ved å jobbe gjennomgående i verdikjeden skal de ambisiøse målene oppnås – med en kombinasjon av redusert fotavtrykk fra fôret og forbedret ytelse innen oppdrettsproduksjonen. For å lykkes må næringen samspille.

Sjømatnæring – med lakseoppdrett i spissen – er en av Norges største og viktigste eksportnæringer. Derfor har Cargill valgt å starte sitt nye og ambisiøse bærekraftprogram, SeaFurther, med nettopp laksen. Etter hvert vil bærekraftsprogrammet omfatte flere typer sjømat – hvor trolig reker er det neste på listen.

Verdens største i Florø: Fabrikken til Ewos/Cargill i Florø, omtales som verdens største fôrfabrikk. Foto: cargill

Økende bærekraftig proteinetterspørsel

Etterspørselen etter protein forventes å øke med mer enn 70 prosent de neste 30 årene. Fordi de fleste av oss i økende grad ønsker sunnere, mer bærekraftig og proteinrik mat, vil det globale sjømatforbruket fra 2026 vokse med nesten 2 prosent hvert år. Fisk og sjømat forventes å stå for den største veksten på det globale proteinrike matfatet i årene fremover. På grunn av økt fokus på sunn og bærekraftig mat, forventes det at sjømat, og da spesielt lakseoppdrett, vil være den største enkeltstående bidragsyteren til animalsk proteinforbruk.

- Det globale konsumet av sjømat øker og det forventes å øke raskt videre i årene fremover. Vi ønsker å møte denne etterspørselen ved å øke produksjonen, men samtidig redusere klimaavtrykket. Ved å samarbeide tett med oppdrettere om å benytte bærekraftige næringskilder, forbedre effektiviteten og produktiviteten innen fiskeoppdrett samt sikre god fiskehelse, vil Cargill omdefinere akvakulturens rolle til å hjelpe verden med å trives bedre, sier Pilar Cruz, som er Chief Sustainability Officer i Cargill.

Gjennom SeaFurther-programmet vil Cargill samspille med havbruksnæringen og jobbe med bærekraftsmålene gjennom hele verdikjeden. Foto: cargill

Reduserer klimaavtrykket med fokus på tre områder

For å redusere klimaavtrykket fra fôr og akvakultur – og samtidig gjøre lakseoppdrettere i stand til å forsyne oss med bærekraftig produsert sjømat, vil SeaFurther fokusere på:

1. Næringskildene – Cargills fiskefôr er designet for å minimere klimaavtrykket fra havbruket. Som en del av dette arbeides det tett med leverandørene for å dyrke frem ingredienser og forbedre forsyningskjedene på en bærekraftig måte. Samtidig finner de måter å kunne gjenbruke biprodukter – som for eksempel avskjær fra fisk – som normalt ville blitt kastet. Cargill jobber hele tiden for å finne nye og unike næringskilder som kan gi enda mer bærekraftig fôr.

2. Maksimere – Bærekraftig akvakultur finner hovedsakelig sted på oppdretternes nivå. Med lang erfaring fra produksjon av fiskefôr til havbruksnæringen, vil Cargill kunne hjelpe oppdrettere med å «gjøre mer med mindre» – ved å øke effektiviteten og maksimere produksjonen mens påvirkningen på havet og planeten faktisk reduseres.

3. Beskytte – Norsk sjømat konsumeres verden over, og konsumentene vil i økende grad vite hvordan den proteinrike maten produseres. Dyrevelferden må stå i sentrum for ethvert bærekraftprogram. SeaFurther vil omfatte hele oppdrettsnæringen med ernæringsløsninger som beskytter og fremmer god dyrehelse, samtidig som fôret skal redusere ressursbruken og den generelle påvirkningen på havet.

Om Cargill

Cargill har 155 000 medarbeidere i 70 land og arbeider målrettet for å oppnå målet om å gi næring til verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. I 2015 ble EWOS en del av Cargill, som har en betydelig virksomhet i Norge rettet spesielt mot forskning, utvikling og produksjon av fiskefôr. Hver dag knytter Cargill oppdrettere sammen med markeder, kunder med ingredienser samt mennesker og dyr med maten de trenger for å kunne trives. Med 155 års erfaring innen innsiktsdrevet teknologiutvikling, er Cargill en pålitelig partner for mat-, landbruks-, finans- og industrikunder i mer enn 125 land. Side om side bygger vi en sterkere og mer bærekraftig fremtid for hav- og landbruket.