Det patenterte bløderøret ble utviklet i Optimar som et alternativ til de mer tradisjonelle åpne tankene, som flytter fisk mekanisk.

– Etter at fisken er tatt inn, bedøvet og avlivet, går den inn i et stort rør, mellom 80 cm til 1,5 meter i diameter, hvor den tappes for blod og kjøles ned. Samme type rør kan også benyttes til kjøling og rensing av fisk etter sløying, forteller Frode Håkon Kjølås, EVP Concept & Aqua i Optimar.

Foto: Optimar AS

Et tredje bruksområde er lagring av fisk.

– Når en bløggebåt leverer f.eks 100 tonn fisk, er det viktig å tømme alt og komme seg kjapt videre til neste oppdrag. Da trengs det et mottak. Med bløderør kan all fisken pumpes raskt på land hvorpå fisken lagres i kjølt vann frem til den prosesseres videre, sier han.

Automatisk vasking

– En av fordelene med bløderørene er at alt er lukket. Når man er ferdig for dagen, kjører man automatiske vaskeprosesser. Det er også svært fleksibelt med tanke på plassering og utnyttelse av areal, som vi opplever ofte er en flaskehals, forklarer Frode.

Foto: Optimar AS

Vannet styrer alt

Åpne tanker bruker gjerne mekaniske løsninger for å flytte fisk fra A til B. Frode forteller at i utviklingen av det helt unike bløderøret, ble det brukt mye tid på å finne en optimal måte å styre vannet på.

– Vi bruker kun vann til å flytte fisken. Ved å styre vannstrømmen i rørene, kontrollerer vi både framdrift og oppholdstid på fisken, forteller han.

Foto: Optimar AS

Inspirert av kundenes behov

– Ideen med å bruke rør og vann startet med at vi hadde kunder som ønsket løsninger for å flytte fisk langt, uten typiske løsninger som transportband, forklarer han. Den første som fikk bløderør fra Optimar er det unike fartøyet Norwegian Gannet

– Bløderør var den eneste måten å få plass til utblødningskapasitet, men å teste prototypen på verdens største lakseslakteri var mildt sagt risikosport! Konseptet fungerte heldigvis svært godt, og vi har siden starten videreforedlet ideen i tett samarbeid med kunden, forteller Frode.

Kan legges i vinkler og hjørner

En stor fordel med bløderøret er at det er svært plasseffektivt og fleksibelt.

– Systemet kan snus 180-grader og tilbake, og legges i vinkler, hjørner og sirkler.

Overbeviste skeptikerne

Han legger ikke skjul på at noen av kundene var skeptiske i starten.

– Den typiske bekymringen var hvordan vi kunne kontrollere fisken uten noe mekanisk, og kun ved hjelp av vann. For å overbevise dem, rigget vi rett og slett et anlegg som vi testet ute hos kunden. Så snart de ser med egne øyne at dette virker, får vi svært god respons, sier Frode med et smil. Resultatet er at hele 23 bløderør nå er under produksjon og skal leveres til fire ulike kunder i løpet av våren.

Foto: Optimar AS

Skaper bakevjer

Hvordan er det så mulig å styre vannet med full kontroll på fisken i røret?

– Vi benytter sirkulasjon og ulik kraft, i kombinasjon med innstikk i rørene. Systemet lager hvirvler i vannet, på samme måte som en bakevje i en elv – slik holder vi fiskegrupper atskilt og spredt gjennom hele røret, forklarer Frode.

Hever kvaliteten på fisken

En stor fordel med denne metoden er at den gir mindre belastning på fisken.

– Fordi det er svært skånsomt å bruke vann, kan bløderøret heve kvaliteten på fisken, sammenlignet med tradisjonelle mekaniske tanker. God sirkulasjon gir også en raskere nedkjøling av fisken, og sprer fisken slik at man får en optimal blanding av fisk og vann, sier han.

– Vi er overbevist om at denne metoden gir bedre fiskekvalitet, samtidig som den gjør det enkelt å holde god hygiene og utnytter tilgjengelige arealer maksimalt, avslutter Frode.