Internasjonal styrke – lokal kunnskap

Norva24 har avdelinger over store deler av landet, og kjenner godt de lokale markedene. Vi åpner opp der det er tett, spyler der det er skittent og tømmer der det er fullt. Vår lokale tilstedeværelse gjør det mulig å utføre den beste servicen for våre kunder.

Effektiv fjerning av biolegemer i vannbasseng

Vi bruker svært effektive metoder for å fjerne plastchips/-terninger, sand eller andre former for biolegemer. Vår supersuger har en 8-tommers slange, og kan suge opp store volumer av de fleste typer materialer – også på steder det er vanskelig å komme til.

Spyling og kloring av rør og vannbasseng

Grundig rengjøring av rør og vannbasseng er avgjørende for å unngå spredning av sykdom mellom de ulike fiskegenerasjonene. Våre biler er spesialutstyrt med høytrykksspyling, og designet for kloring og nøytralisering av rør. Dette sikrer en effektiv og grundig utførelse av jobben.

Rensing av fôrslanger med tørris

Vi har flere metoder for rensing av fôrslanger, avhengig av hvor gjengrodd rørsystemet er/kvaliteten på rørsystemet. Ofte er høytrykksspyling tilstrekkelig, andre ganger er det nødvendig med tørris. Dette rengjør de mest gjengrodde rør, og etterlater et svært godt resultat. Her bruker vi en selvkjørende robot, som filmer innsiden av rørene. Slik kan resultatet av rengjøringen rapporteres og følges underveis.

Kompostering av fiskeslam

Norva24 Birkeland har et eget komposteringsanlegg i Sløvåg, med enkel tilkomst via sjø. Her omgjøres fiskeslam eller annet våtorganisk slam til flott park- eller hagejord. Jorden er hundre prosent steinfri, kompakt, og svært attraktiv. En miljøvennlig løsning, der fôrrester og fiskeskitt gjennom rankekompostering omdannes til fruktbar jord, og blir en viktig del av det naturlige kretsløpet. Vil du vite mer? Les mer om vårt komposteringsanlegg her.

Norva24 tilbyr et bredt spekter av tjenester. Denne filmen gir deg en god oversikt på hva vi kan hjelpe deg med.