Etter at Mainstay nylig lanserte verdensnyheten Mainstay Weda, har interessen fra nye kundegrupper økt. Mainstay Weda er den første robotiserte vaskeren av landbaserte oppdrettsanlegg. I tillegg har Mainstay blant annet den vel innarbeidede notvaskeren Manta, som benyttes av mange selskaper i både Norge og resten av sjømatnæringen i verden.

-Veksten vår kommer rett og slett fra det faktum at vi er ekstremt opptatt av å arbeide slik at vi bare har fornøyde kunder, sier Mainstays daglige leder, Thore Standal. Han er avbildet øverst i denne artikkelen.

Fornøyde Frøy

FRØY er en av Mainstays mange kunder.
-Vi bruker Manta notspylere og er fornøyde med dem. Vi opplever også et godt samarbeid med Mainstays folk, sier ansvarlig for notvaskingen i FRØY, Stig Ulvnes.

Fornøyde Frøy: - Vi opplever et godt samarbeid med Mainstays folk, sier ansvarlig for notvaskingen i FRØY, Stig Ulvnes. Foto: Mainstay

Rask og skånsom

Driftsleder Stig Ulvnes sier at det viktigste med Mantaen er at den er skånsom med rensefisken, samt at den er en rask notvasker. Jo kortere tid det tar å utføre notvaskingen, jo mindre stresset blir fisken.

-Det er ingen tvil om at jo renere noten er, jo bedre har fisken det. Noten må være ren til enhver tid, derfor vasker vi dem i intervaller fra hver femte dag opp til hver fjortende dag avhengig av temperaturen i sjøen. Dette blant annet for at rensefisken skal fungere optimalt, samt at å tilføre friskt oksygen inn til fisken, som i sin tur øker fiskevelferden og veksten av biomasse. God notvasking krever at nøtene blir rengjort raskt, skånsomt og kostnadseffektivt sier Stig Ulvnes.

Reduserer stress på fisken

Frøy er Norges største kompetansemiljø innen kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen. Selskapet er totalleverandør av fartøytjenester, og har hatt god vekst det siste tiåret.

-Vi er veldig glade for samarbeidet med våre kunder, enten det er i Norge eller internasjonalt, sier Mainstays daglige leder, Thore Standal. Han trekker frem Frøy som en av de mange solide selskapene innen havbruksnæringen.

-Frøy er helt ledende innen sitt felt og vi er stolt og glad for å få samarbeide med dem.

Mantaen inspiseres: Notvaskeren Manta benyttes av mange selskaper i både Norge og resten av sjømatnæringen i verden.Manta er en rask notvasker og stresser dermed fisken mindre. Foto: Mainstay

Samarbeidsavtale mellom Frøy og Mainstay

I disse dager legges den siste finpussen på en formalisert samarbeidsavtale mellom Frøy og Mainstay.

-De skal ivareta en langsiktig trygghet på leveranser og gjøre samarbeidet optimalt og mest mulig kostnadseffektivt for begge parter, sier Mainstays Thore Standal.

I sjømatnæringen er Mantaen spesielt etterspurt ettersom den har så god effekt på fiskehelsen, noe som markedet og myndighetene stadig vektlegger mer og mer. Dette har sin forklaring i at Mantaen er den eneste notvasker på markedet uten gjennomgående thrustere, noe som gjør at den ikke drar groen inn i noten og mot fisken.

Hos FRØY benyttes det mange notvaskere av typen Manta, som Mainstay har serviceansvar for. Men i tillegg til Mantaen tilbyr Mainstay en lang rekke andre produkter til sjømatnæringen. Siden oppstarten av selskapet i 2008 har Mainstay solgt over 750 produktenheter til den voksende næringen. De 20 ansatte i Mainstay omsatte for 70 millioner kroner i 2021. For 2022 er målet en langt større omsetning, basert på innovative produkter, kundefokus og høy servicegrad.

-Vi lever av fornøyde kunder, så enkelt er det, sier Thore Standal.

Best på service

Mainstays samarbeid med både FRØY og Brattvaag Electro kommer kundene til gode i form at pålitelige deleleveranser, rask respons, korte verkstedopphold og til slutt bedre opptid på utstyr. For eksempel er det særdeles viktig for at FRØY skal kunne levere notvask til de beste priser. Den gode servicen går dermed inn i verdikjeden til sluttkunden. Brukervennlighet og robusthet er sentralt i Mainstays servicetilbud.

Samarbeidsavtale med Brattvaag Electro-konsernet

Et annet eksempel på at Mainstay er på full fart fremover i næringen, er det store tilfanget på over 100 kunder. De fleste er basert i Norge, Chile, Canada og Skottland.

-Vi har ambisjoner om fortsatt vekst. Derfor er det gledelig at vi nå også har inngått en samarbeidsavtale med Brattvaag Electro-konsernet. Avtalen regulerer blant annet produksjon, reparasjon og vedlikehold av den populære Mantavaskeren, som regnes som en av de beste i verden, sier Thore Standal.

Brattvaag –konsernet består opprinnelig av Brattvaag Electro, som ble etablert i 1933 i Brattvåg. Selskapet er dermed en av de eldste bedriftene i bransjen i Norge. Siden den gangen har elektrisk installasjon og service på båter og skip utgjort hjørnesteinen av selskapets virksomhet.

Veldig kjekt samarbeid

- Den landbaserte virksomheten har vokst jevnt og trutt i skyggen av den maritime virksomheten og fra 1. januar 2020 ble den landbaserte virksomheten utskilt i et eget selskap, Bra Elektro AS. Bra Elektro har ca. 75 ansatte og er en totalleverandør innen elektro og svakstrømtjenester til private og bedrifter, sier administrerende direktør Arvid Sundli. Brattvåg-konsernet har til sammen 90 ansatte og en årsomsetning på 125 millioner kroner. Konsernets hovedkontor ligger fint til ved dypvannskaien i Brattvåg. I tillegg har Brattvaag Elektro avdelingskontorer i Ålesund, Søre Sunnmøre, Skodje og Molde, samt 45 servicebiler, klare til å rykke ut når det trengs.

Utfyller hverandre: - Vi utfyller hverandre veldig godt. Samarbeidet mellom oss har vært veldig kjekt. Begge parter vet på snu seg rundt raskt når det trengs, sier Brattvaags administrerende direktør, Arvid Sundli. Foto: Mainstay

- Brattvaag-konsernet og Mainstay utfyller hverandre veldig godt. Samarbeidet mellom oss har vært veldig kjekt. Begge parter vet på snu seg raskt rundt når det trengs, sier Brattvaags administrerende direktør, Arvid Sundli.

Samarbeidsavtale med svenske Weda

Et tredje eksempel på at Mainstay befester posisjonen som verdensledende innen undervannsrensing av fiskenøter, er samarbeidsavtalen som ble inngått med den tradisjonsrike svenske industribyggeren Weda fra Sødertalje i 2021. Samarbeidet ble kronet med lanseringen av den nye Mainstay Weda like etter påsken 2022. Mainstay Weda er den første robotiserte undervannsvaskeren, tilrettelagt for landbaserte og lukkede fiskeoppdrettsanlegg.

-Vi har vært og er en perfekt match. Jeg har store forhåpninger til vårt fremtidige samarbeid, sier Wedas daglige leder Klas Lange.

Perfekt match: -Vi har vært og er en perfekt match, sier Wedas daglige leder Klas Lange. Foto: Mainstay