Stress påvirker hvor lang tid det tar å hele sår på fisken. Det fastslår forskere ved Nofima som også har analysert fisk fôret med EWOS DERMIC.

Hos DERMIC-fisken har man fått dette pigmentlaget. Foto: Cargill
Hos kontrollfisken er ikke pigmenteringen ferdig, noe som viser at DERMIC-fisken er kommet lenger i sårhelingsprosessen enn kontrollfisken. Foto: Cargill

Stress og sårheling

Det er Nofima-forskerne Aleksei Krasnov og Lene Sveen som nylig har analysert skinnbiter fra forsøksfisk i Dirdal der Cargill har forskningsstasjon. Analysemetoden de har brukt, er såkalt Microarray (DNA-mikromatriser) der man måler aktiviteten til tusener av gener. Analysen viste at fisk fôret med EWOS DERMIC øker antall gener som bidrar til raskere heling av sår.

­– Resultatene viser store forskjeller i DERMIC-fisken og kontrollfisken. Fisken som var fôret med DERMIC viser differensiering i langt flere gener som er relatert til sårheling, og resultatene støtter opp under våre tidligere analyser, sier Renate Kvingedal som ledet utviklingen av det nye fôret.

Påvirker immun-genene

Lene Sveen i Nofima tok i november doktorgrad etter å ha forsket på hva stress gjør med fiskens evne til å hele sår og produsere slim, og resultatene er publisert i Scientific Reports. Konklusjonen var at stress påvirker hvor lang tid det tar for å hele et sår.

– Særlig immun-genene, som skal beskytte åpne sår, ble påvirket av stress. Også gener som er involvert i reparasjon av sår, var forsinket under stress, og dette gjør at sår lukker seg saktere. Det kan nå se ut som om fôret kan være med på å endre denne balansen.

Omfattende problem

Hun fant også ut at fisk som blir akutt stresset mister slim som beskytter mot sykdommer. Også her har DERMIC sin misjon ved å styrke fiskeskinnet og bedre slimproduksjonen.

– Sår- og skinnproblemer er et stort problem, kanskje større enn mange er klar over, fordi det her ikke er noen rapporteringsplikt. Det er utvilsomt viktig å forebygge for å sikre god fiskehelse, sier Sveen som vil fortsette samarbeidet med Cargill-forskerne og følge opp nytt tallmateriale.

Fornøyde kunder

Svært gode tilbakemeldinger fra kunder og den ferske analysen i regi av Nofima underbygger at EWOS DERMIC er et fôr som gjør det enklere å opprettholde god skinnhelse og god fiskevelferd.

Fôret anbefales for oppdrettere som har problemer med sår på fisken eller må utsette den for mekaniske behandlinger eller annen håndtering som sliter på fiskeskinnet. Det handler om god fiskevelferd, ikke minst i vinterkulden:

Dersom sår og skader oppstår, må disse lukkes så fort som mulig for å unngå at fisken lider. Ved lave temperaturer er det dessuten viktig at fisken har god skinnhelse og et effektivt slimlag for å minske faren for vintersår.

Raskere sårheling

Et pilotforsøk ved Cargill Innovation Center i Dirdal viste at sårhelingen var opptil 40 prosent raskere dersom fisken hadde gått på EWOS DERMIC sammenlignet med andre fôr.

– EWOS DERMIC er gunstig for alle oppdrettere som prioriterer fiskevelferd. Responsen fra våre kunder har vært meget god, sier Kristin Almås, produktsjef i Cargill Aqua Nutrition (CQN).

Kristin Almås, produktsjef i Cargill Aqua Nutrition. Foto: Cargill

Cargills kundekonsulenter i sør og nord melder om sår som blir borte og bedre fisk med lavere dødelighet enn året før. Kunder i vest sier at slim- og skjellscoren er bedre enn før de startet med DERMIC, til tross for lave temperaturer og/eller håndtering.

Fungerer i sterk kulde

I Nord-Norge er vintersår en av de største utfordringene, og det er estimert at ca. 30 prosent av dødeligheten i nord skyldes vintersår.

– Her har vi et eksempel der fisken oppholdt seg på så lave temperaturer som 3-4 grader. Normalt vil evnen til sårheling være svært redusert når det er så kaldt, men ved bruk av DERMIC i fire uker hadde mange av sårene grodd. De største og verste sårene var også i gang med sårhelingsprosessen, sier Almås.

EWOS DERMIC

Nytt velferdsfôr lansert i høst

• Øker sårhelingsevnen

• Styrker skinn og slimlag

• Støtter slimproduksjon

Hvorfor EWOS DERMIC?

• Sår og skader kan oppstå i forbindelse med lave temperaturer, mekaniske behandlinger og håndtering generelt.

• I tillegg til å sette fiskevelferden i fare, kan sårene føre til dødelighet og nedklassing av kvaliteten på sluttproduktet og bidra til negativt omdømme for næringen.