Anlegget, som ligger i Sørfold Kommune i Nordland, ligger fint til i naturskjønne Kobbelv bare noen kilometer fra Rago nasjonalpark. Her har det britiske selskapet Benchmark plc investert over 400 millioner kroner i et landbasert stamfiskanlegg som vil definere standarden for fremtidens rognproduksjon

Storstilt åpningsfest 22. mai

Det slås på stortrommen i anledning den offisielle åpningen av anlegget i slutten av mai.

- Her i nord liker vi å gjøre tingene skikkelig når vi først setter i gang, sier Stig-Joar Krogli, daglig leder SalmoBreed Salten AS.

Stig-Joar Krogli, daglig leder SalmoBreed Salten AS. Foto: SalmoBreed AS

Derfor legges det opp til markeringer over hele 3 dager, hvor både kunder fra Norge og utland, forretningsforbindelser, investorer i Benchmark, konsernstyre, politikere, viktige premissleverandører, presse og entreprenører er invitert.

- Vi regner med å ha rundt 300 personer innom anlegget i løpet av feiringen, og vi jobber nå på spreng med å spikre alle detaljene rundt arrangementet.

Ekte nordnorsk ramme

KOMMER: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP). Foto: OED/Scanpix

Åpningen blir foretatt av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, som selv er en helstøpt nordlending. Frode Alnæs skal bidra som konferansier og underholde på åpningen. Det blir også innslag fra lokale talenter, samt taler fra prominente personer. Maten som serveres er av kortreiste råvarer, tilberedt av lokale kulinariske krefter.

- Vi håper at også værgudene viser seg til det beste for de tilreisende gjestene, som innbefatter kunder helt fra Asia, Canada, Midt-Østen og Storbritannia. Vi syntes det er ekstra gøy at de tar turen på tvers av kloden for å bli med oss på feiringen.

Helårlig produksjon gjennom kontrollerte systemer

Gjestene vil få se et topp moderne anlegg som er unikt i sin kategori

- Tomten vår er på 17 mål og har en bygningsmasse på hele 10.000 m 2 og en karkapasitet på 8.000 m 3 forteller Stig Joar Krogli.

- Vi har valgt en teknisk løsning med både gjennomstrømming, gjenbruk og RAS for å kunne kjøre gjenbruk av vann. Vi kan styre både vanntemperatur, salinitet og lys og dermed får vi full kontroll med gytetidspunktet til fisken vår. Dette betyr at vi kan produsere rogn gjennom hele året, forteller han stolt. Kapasiteten er på over 150 millioner rognkorn når anlegget er i full drift, fra og med mai i år.

- Den første rognen har vi allerede strøket og befruktet første uken i september i fjor, helt etter planen som vi la for to og et halvt år siden, sier han.

ROGN: Det nye anlegget får en kapasitet på 150 millioner rognkorn. Foto: SalmoBreed AS

Lokalisering er viktig forutsetning for suksess

Lokaliseringen av anlegget er bevisst med tanke på nærhet til flyplassen i Bodø, universitetsmiljøet i byen, godt veinett samt nærhet til kunder i Nord-Norge, hvor næringen har størst potensial for vekst de nærmeste årene.

- Vi har også svært gode vannkilder, både ferskvann og sjøvann, forteller Stig Joar. Det er ingen oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet, og anlegget får ferskvann fra Sørfjordvatnet som ligger like ved Rago nasjonalpark. Sjøvannet hentes fra henholdsvis 15 og 75 meters dyp i fjorden utenfor anlegget. Alt inntaksvann blir renset med UV-lys før det pumpes inn i systemet, og det store antallet vannprøver som så langt er blitt analysert, viser svært gode verdier. Slam blir skilt ut av utløpsvannet og leveres til gjødselproduksjon. Vannet som til slutt pumpes ut i fjorden er renset, og tilfredsstiller selvsagt myndighetenes krav til utslipp.

Foto: SalmoBreed AS

Stamfisk på land er fremtiden

Krogli forteller at anlegget skal ha stamfisk som går på land fra rogn til rogn. Dette gir full kontroll med biosikkerheten og reduserer risiko med stamfiskhold vesentlig.

- Bransjen har erfart hvor vanskelig det kan være å unngå sykdom på stamfisk i sjø. I 2017 var det flere utbrudd av ILA på stamfisk som bidro til knapphet av rogn i Norge i deler av sesongen, sier han. I tillegg til konsesjonen for stamfisk på land , har SalmoBreed Salten også konsesjon for stamfisk i sjø i Nord-Norge, hvorfra fisken blir satt på land i egen sone i anlegget i god tid før gyting.

- Vi benytter dette tidsrommet til å gjennomføre omfattende prøvetaking av fisken for å sikre at den er sykdomsfri, og dermed ikke overfører virus gjennom vertikal smitte til rognen, forteller han.

Biosikkerhet i verdensklasse

Anlegget deles inn i 4 uavhengige soner med de strengeste rutiner for biosikker produksjon. Dette betyr at om én sone skulle rammes av sykdom kan de øvrige sonene driftes videre uavhengig av problemsonen.

- Vi har valgt en slik løsning, selv om den selvsagt har vært kostnadsdrivende for prosjektet. Våre kunder skal være trygge på at rognen de får hos oss er best i klassen når det gjelder biosikkerhet, understreker han.

Det er selvsagt viktig å ivareta standarder og rutiner for hygiene og fiskevelferd også under feiringen, med så mange gjester som skal innenfor dørene. Men også det har vi funnet gode løsninger på, avslutter Krogli.

NYTT: SalmoBreed Saltens anlegg i naturskjønne omgivelser. Foto: SalmoBreed AS