Stadig flere ønsker å få kunnskap og kompetanse som en tilrettelagt tjeneste der man tidligere måtte kjøpe kompliserte tekniske løsninger. Dette gjelder spesielt på områder som ikke defineres som kjernevirksomhet. Det er naturlig at dette nå også gjelder akvakulturnæringen.

Daglig leder Steinar Wasmuth i Bioretur har lang fartstid som tjenesteleverandør. Både innen akvakultur, men også innen en rekke andre bransjer. Han mener det er flere grunner til at tjenester fremfor egeneide tekniske løsninger også er på full fart inn som løsning på blant annet slambehandling.

- I de aller fleste tilfeller er dette fordelaktig for kundene. En av grunnene er at installasjonene både er svært kostbare og kompliserte. Dermed kreves det spesialisert kompetanse knyttet til drift og vedlikehold. Men dette er ikke lenger noe argument for å utsette slamløsning når det nå finnes gode løsninger på markedet.

Unngå unødvendig risiko

- En del i bransjen mener nok også at slambehandling er en unødvendig kostnad som de har blitt pålagt. Da er det lett å la seg friste av nye uprøvde løsninger, solgt inn som pilotprosjekter til kunstig lav pris. Det begynner dessverre å bli en del eksempler på at uprøvde og «billige» løsninger ender opp som en kostbar erfaring, forteller Wasmuth.

- Et annet problem med slike systemer er at man kan risikere å bryte med rensekravene med de konsekvenser det kan medføre. Regningen og konsekvensene er det oppdretter som til syvende og sist sitter igjen med dersom løsningen ikke fungerer.

- Etter min mening burde det være en godkjenningsordning for de rensesystem som beviselig fungerer over tid. Dette er vanlig praksis og finnes for eksempel allerede i forhold til private slamanlegg for husholdninger uten offentlig tilkobling.

Velg en løsning som er forutsigbar

Dette er også en av flere grunner til at selskapet i tillegg til å tilby den tekniske løsningen FRS, også satser for fullt på Bioreturavtalen.

Fordeler ved å velge en tjenesteleverandør innen slambehandling
  • Man unngår investeringskostnaden ved å anskaffe en egen slamløsning.
  • Vedlikeholdskostnader som man typisk har ved å eie en egen slamløsning er inkludert i avtalen.
  • Man slipper å allokere personell, eller ansette spesialister for å drifte egen slamløsning. Slammet blir regelmessig fjernet og en kan dokumentere bærekraftig bruk.
  • Ingen risiko for at løsningen er utdatert innen kort tid eller må erstattes på grunn av at kravene er blitt strengere.
  • Budsjettere med en fast og forutsigbar slamkostnad som kan knyttes direkte opp mot produksjonen og som i de fleste tilfeller kommer bedre ut enn ved egen eid løsning.

- Bioreturavtalen er en garanti for at oppdretter får løst slamproblemet i henhold til gjeldende rensekrav. Videre er det en del av servicetilbudet å hele tiden være i forkant på teknologi og krav, slik at når kravene endres tilpasser vi den leverte løsningen i samsvar med dette. Det er altså vi som leverandør av tjenesten som håndterer utfordringer både på teknologi og regler. Vi har hele tiden jobbet med forutsetningen om at dette er den beste måten å tilby oppdretterne trygghet og forutsigbarhet, sier Wasmuth.

Å velge en tjenesteleverandør som Bioretur til å ta seg av slam betyr lavere risiko, mer fokus på primæraktiviteter samt økonomisk forutsigbarhet.

Knytt til deg partnere med riktig kompetanse

I veikart for Havbruksnæringen utarbeidet av Norsk Industri settes det tøffe mål både for vekst og bærekraft. Visjonen er at norsk lakseoppdrett skal bli verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon.

- Å tilknytte seg partnere med spesialkompetanse på teknologi er et effektivt virkemiddel, og kanskje også helt nødvendig for å nå både bærekraftsmål og fremtidige produksjonsmål, sier Hermund Ramsøy som er markedssjef i Bioretur. Han har sammen med Steinar Wasmuth vært med på å skreddersy Bioreturavtalen ut i fra det bransjen selv er opptatt av.

- En ting som skiller en tjeneste fra et fysisk produkt er at du ikke vet helt hva det er før du har fått det, sier Ramsøy. Dermed må man, på samme måte som med kjøp av teknisk utstyr, velge leverandør med omhu.

- Vi har helt fra starten jobbet bevisst både internt i bedriften og med leverandører for å tenke og fungere som en tjenesteleverandør og ikke kun som en leverandør av tekniske løsninger. Vi merker at selv om mange kunder er i forkant på å adoptere ny teknologi, er de først og fremst opptatt av å produsere kvalitetsfisk, mens de lar Bioretur tar hånd om slamproblemet, forteller Ramsøy.