Det sier Lene-Catrin Ervik, som er leder for Åkerblås fiskehelseavdeling. 39-åringen fra Unstad i Lofoten har funnet seg til rette på idylliske Frøya i Trøndelag.

- At jeg endte opp med å studere fiskehelse i Tromsø var egentlig et ganske tilfeldig valg. Jeg har alltid hatt interesse for biologi, og siden jeg er for mye hypokonder til å bli lege, valgte jeg noe tilnærmet, ler hun.

Etter fullførte studier ble det noen jobber i bransjen, blant annet et opphold i Kristiansund, før Lene-Catrin flyttet til Frøya som fiskehelsekonsulent. I 2014 fikk hun jobben som leder for Åkerblås fiskehelseavdeling. Her har hun beveget seg lengre bort fra merdkanten og selve faget, men hun trives likevel svært godt med arbeidsdagene.

TRIVES: Lene-Catrin Ervik mener Åkerblå er en fantastisk bra arbeidsplass. Foto: Åkerblå AS

- Jeg mener selv at jeg kan bidra godt til fiskehelsefaget fra en mer overordnet rolle. Det har vært mange tøffe tak, men det er fantastisk å jobbe i Åkerblå. Jeg får jobbe systematisk med å rekruttere og bygge opp avdelingen, slik at vi kan sørge for å ha riktig bemanning på riktig plass. Vi ser at nyutdannede søker jobb i Åkerblå fordi vi sørger for god opplæring og har et godt fagfellesskap. I tillegg har jeg fått bygge opp min egen ledergruppe med seks personer som alle sammen brenner for fiskehelsefaget.

Eneste akkrediterte fiskehelsetjeneste

Åkerblå AS holder til på Frøya, midt i norsk oppdrettsnæring. Selskapet ble stiftet i 1991 under navnet Havbrukstjenesten AS, og har blant annet helsekontroll for ca. 200 millioner laks. Medarbeiderne følger fisken fra stamfisk via rogn til slakteklar laks, der alle stadiene har egne krav til oppfølging. Brønnbåter for fisketransport skal være ordentlig rengjort. Fisken vaksineres, sykdommer avdekkes og død stamfisk obduseres. I gjennomsnitt utfører Åkerblås fiskehelsekonsulenter 30 kontroller gjennom laksens livssyklus fra rogn til slakteklar fisk. Selskapet leverer også tekniske tjenester, som fortøyningsanalyser, oseanografiske undersøkelser og andre forberedelser til utsett av oppdrettsanlegg. Miljøavdelingen foretar undersøkelser av havbunnen og andre undersøkelser som samsvarer med myndighetenes krav til bærekraftig havbruk.

Roger Sørensen er administrerende direktør, og forteller om en kraftig vekst de siste årene, fra 17 ansatte i 2012 til nær 80 i dag. Selskapet har beveget seg utover, og dekker nå hele landet. Det har skjedd både gjennom oppkjøp og en generell økning i markedet.

VEKST: Åkerblå har vokst kraftig de siste årene, forteller administrerende direktør Roger Sørensen. Foto: Åkerblå AS

- Vi har hatt en voldsom vekst på fem år, noe som kanskje er spesielt for vår nisje. Nå utvikler vi Åkerblå videre for å underbygge veksten, og sikre oss rett kompetanse til å levere de riktige tjenestene ute i markedet. Vi ønsker å være den foretrukne partneren til oppdrettsnæringen i hele landet, erklærer han.

-Vi skal være den mest respekterte leverandøren av fiskehelse-, miljø- og tekniske tjenester til havbruksnæringen i Norge.

Åkerblå er verdens eneste bedrift som er akkreditert innenfor fiskehelse. I tillegg er alle tjenestene innenfor miljø og tekniske tjenester akkreditert for å sikre at alt foregår innenfor lovverkets rammer.

- Her er det ingen slinger i valsen. Vi skal være en god sparringspartner for å bidra til god fiskehelse og fiskevelferd, og alle kundene våre skal være trygge på at de får kvalitet. Også ute i markedet, der laksen til slutt havner, er det godt å ha som sikkerhet at vi som tredjepart har vært involvert, påpeker direktøren.

Faglig integritet

På fiskehelseavdelingen er det aldri stille. Oppdrettsnæringen er en dynamisk bransje der ting skjer veldig fort, og Lene-Catrin og de andre ansatte må snu seg raskt for å møte etterspørselen etter oppdrag. Det er ikke en jobb, men en livsstil, påpeker hun.

MØYSOMMELIG ARBEID: Lene-Catrin i sving med lusetelling på merdkanten. Foto: Åkerblå AS

Fiskehelsekontroll er en viktig del av Åkerblå. Alle oppdrettere er pålagt å ha besøk av en fiskehelsebiolog, eller akvaveterinær, mellom seks og tolv ganger i året. I tillegg kommer akuttbesøkene hvis noe uforutsett skulle skje.

- I denne jobben blir det litt som med mennesker og andre dyr. Vi får informasjon og historikk om laksens appetitt, oppførsel, om den ser frisk og rask ut, om den responderer normalt og overlevelse. Basert på dette beslutter vi hvilke undersøker som er relevante. Det er en såkalt risikobasert helsekontroll der vi kommer med forslag eller anbefalinger til tiltak, forklarer Lene-Catrin.

Selv om hun ikke lenger er å finne på merdkanten, holder hun fanen høyt for den faglige integriteten Åkerblå besitter. De må ha et tett og personlig forhold til kundene sine, men må også kunne komme med råd og påpekninger som kan være ubehagelige.

- Vi sier at vi som leverandør skal tilfredsstille kunden, men innenfor fiskehelse er det ikke alltid slik at kunden har rett. Det er en utfordrende balanse. Vi er veldig opptatt av at oppdretterne skal forstå hvordan vår rolle kan bidra til å ta tak i problemområder før forvaltningen kommer med sine vedtak. Det at vi har tatt et aktivt standpunkt med å tørre å utfordre kommer både oss og kundene våre til gode. Grunnpilaren er konfidensialitet og habilitet, og vi vil aldri finne på å gjøre noe som utfordrer de prinsippene, poengterer fiskehelsesjefen.

Laksehovedstaden

Roger Sørensen peker også på den faglige integriteten når han forklarer hvordan Åkerblå lykkes med å rekruttere ansatte til kyst-Norge. Han ønsker å bygge arbeidsplasser på Frøya, men også langs hele kysten, som i Svolvær, Vesterålen, Sandnessjøen og Molde.

- Frøya er, sammen med Hitra, laksehovedstaden i Norge, og vi er stolt over å befinne oss midt i denne klyngen. Vi ser at våre ansatte opparbeider seg en erfaring som er ettertraktet, men vi har lite gjennomtrekk av folk, og med et godt trivselsmiljø gjør vi det vi kan for at folk vil bli. Vi tilbyr interessante jobber der medarbeiderne våre får utvikle seg i faget sitt og vokse på det. Her på Frøya og Hitra har vi en fantastisk natur og nærhet til havet, som er noe mange ønsker seg, reklamerer han.

NATURSKJØNT: Laksehovedstaden Frøya og Hitra. Foto: Åkerblå AS
Åkerblå AS – kunnskapsbasert havhelse
  • Ledende innen fiskehelse-, miljø- og tekniske tjenester til havbruksnæringen.
  • Hovedkontor på Frøya i Trøndelag.
  • Har kunder innenfor oppdrett langs hele kysten.
  • Fiskehelse: helsekontroll, hygiene, brønnbåtinspeksjon. Verdens eneste akkrediterte fiskehelsetjeneste.
  • Miljø: målinger, undersøkelser, overvåking. Akkreditert gjennom Norsk Akkreditering.
  • Teknisk: analyser, sertifisering, totalpakken. Akkreditert gjennom Norsk Akkreditering.
  • Åkerblå.no
Norsk Akkreditering