I disse dager produseres de første landbasterte vaskerne ved det svenske industriselskapet Weda i Sødertalje. Det ferske produktet Mainstay Weda er utviklet av det norske selskapet Mainstay i samarbeid med svenske Weda. Produktutviklingen startet i 2021, og nå er verdens første vasker til landbasert oppdrett ferdigstilt. Mainstay Weda er laget for alle typer landbaserte oppdretts- og smoltanlegg. Mainstay Weda rengjør vegger og bunn i anleggene på en skånsomt og med oppsamlingsfunksjon resirkuleres vannet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Norsksvensk nyskaping: - Vi er stolte og glade over at industrisamarbeidet over grensen har ført til de første robotiserte notvaskerne, Mainstay Weda, sier daglig leder og eier av norske Mainstay, Thore Standal. Her er han i førerhuset på vei til et serviceoppdrag for kunden Frøy Vest, utenfor Ulsteinvik. Foto: Mainstay AS

Verdensledende

- Jeg har samarbeidet mye over grenser tidligere og det har ikke alltid vært like lett. Men i tilfellet med norske Mainstay har vi vært en perfekt match. Mainstay er ledende innen notvask i verden. Vi i Weda er ledende innen rengjøring under vann. Til sammen mener jeg at vi er først ute og ledende i utviklingen av nye løsninger. Timingen er perfekt, siden vi opplever en stor vekst innen landbasert oppdrettsnæring. Jeg ser veldig positivt på vårt samarbeid. Jeg vil si at dette er det man typisk kan si at 1+1 = 3 ! sier Wedas daglige leder, Klas Lange.

Løser den daglige rengjøringen

-Den nye robotiserte notvaskeren Mainstay Weda vil supplere våre andre produkter til oppdrettsnæringen, som den velrenommerte notvaskeren Manta, sier Mainstays daglige leder, Thore Standal. Mainstay har overtatt Manta, som benyttes i mange norske og internasjonale oppdrettsanlegg.

Mantaen er avbildet øverst i denne artikkelen.

Vellykket samarbeid:Daglig leder og eier av svenske Weda, Klas Lange, sier at det har vært en perfekt match mellom selskapene over kjølen. Her er han ved det store renseanlegget Weda har levert til fontenen i Burj Khalifa i Dubai, der det hele tiden går 14 rensemaskiner for å holde vannet rent. Foto: Mainstay AS

Standal overtok i 2022 eierskapet av selskapet Mainstay og gleder seg over at oppdrettsnæringen velger deres produkter. Thore Standal peker på at notvaskeren Manta og den landbaserte Mainstay Weda gjør den helt nødvendige vaskejobben på en kostnadseffektiv og rask måte.

-Vi legger stor vekt på at vaskeproduktene våre er robuste, enkle og lette å vedlikeholde, i tillegg til at de knapt har noe nedetid. Både Manta og Mainstay Weda er skånsomme med fokus på fiskevelferd og bærekraft, sier Thore Standal.

Stort behov for vaskeutstyr under vann

Mainstay Weda er summen Wedas industrikompetanse bygget i mer enn 100 år, samt Mainstays kompetanse innen havbruksnæringen. Weda som ble stiftet i 1919 har gjennom generasjonene hele tiden utviklet seg takt med skiftende tider og behov. En rekke firmaer har sprunget ut fra Sødertalje-bedriften, som i dag er verdensledende på rengjøring under vann. På 1970-tallet utviklet den svenske bedriften senkbare lensepumper, bunnsugere og renserianlegg, som er blitt solgt verden over. Wedas produkter renser alt fra Stockholms drikkevann, til store svømmehaller og bassenger. Andre bedrifter tok kontakt og Weda samarbeider blant annet med Westinghouse for rens og vask i kjernekraftverk.

Samarbeid over grensen: Den nye Mainstay Weda er basert på utprøvd teknologi fra svenske Weda og lagt til norske Mainstays "know how" for havbruksnæringen. Her er Wedas Janne Larsson med en av Wedas renseroboter, som eksporteres til basseng og drikkevannsreservoarer over hele verden. Foto: Mainstay AS

-Da norske Mainstay tok kontakt og ønsket et samarbeid om utvikling og markedsføring av nye renseanlegg og produkter for akvakulturnæringen, mente vi det var en rett utvikling og også samarbeide med den voksende oppdrettsnæringen, sier Klas Lange.

Pioner innen undervannsrensing

Norske Mainstay ble etablert i 2008 og har siden hatt ulike navn og eiere. Mainstay er verdensledende spesialist på utstyr for rengjøring under vannoverflaten. Selskapet hadde i 2021 en årsomsetning på 70 millioner norske kroner og vel 20 ansatte. Mainstay leverer renseprodukter til akvakulturnæringen over hele verden, med tyngdepunkt i Norge, Skottland, Canada og Chile. Mainstay har ca 100 aktive kunder, der noen av de største er Mowi, Frøygruppen, Cermaq, Bakkafrost, Cooke og Scottish Seafarms.

Notvask under vann: Mainstays Manta i arbeid med notvask under vann. Foto: Mainstay AS

- Mainstay fortsetter å levere innovative løsninger til markedet og tar nå steget fra å være mer en komponentleverandør til systemleverandør innen notvask. Vår systemleveranse integrerer notvasker og pumpeenhet i en skybasert løsning med flere funksjoner, sier Thore Standal.

Mainstay Weda Subsurface-cleaner: Slik ser den lille roboten ut. Det nye produktet er designet for vedlikeholdsrengjøring av alle typer tanker som brukes innen akvakultur. Den er designet for bruk på vertikale og horisontale flater. Mainstay Weda kan rense vekk alger på vegger og bunnslamavleiringer. Den er designet med fokus på enkel betjening, lang levetid, lave vedlikeholdskostnader og velprøvd teknologi. Krabaten er liten og lett. Den er 80X85 cm og veier i luft 70 kilo. De tre hvite rundingene i front er lys på sidene og kamera i midten. Foto: Mainstay AS

Samlingspunkt og bærebjelke

-Begrepet Mainstay kan tolkes på ulikt vis. Mainstay er en noe solid, konsistent og samlende trygt. Mainstay er en bærebjelke, og definerer også fremre delen av et fartøy, fra styrehuset til baugen. Mainstay kan også være et anker. Vi har store ambisjoner og mener at navnet på selskapet gjenspeiler både dem, og våre verdier. Vi bygger fremtidens næring på våre langvarige tradisjoner som spesialistleverandør av bærekraftig kvalitetsrengjøringsutstyr, sier Thore Sandal, som selv var født inn i norsk fiskerinæring. Helt siden guttedagene har sunnmøringen Thore arbeidet på forskjellige trålere og brønnbåter. Han har bred erfaring fra både brønnbåt, fiske og oppdrett. Han har både maritim og økonomisk formell bakgrunn.