Seminaret har fått tittelen «Aquaculture Fit for the Future» og vil bli avholdt på Clarion Hotell & Congress i Trondheim under årets Aqua Nor-messe.

Programmet inneholder flere spennende innlegg fra erfarne og kunnskapsrike foredragsholdere. Blant foredragene kan vi nevne:

· Kostnader og innvirkninger av lakselus, ved Audun Iversen, forsker ved NOFIMA.

· Viktigheten av dyrevelferd i moderne matvareproduksjon og i hvilken grad næringen tar dette spørsmålet tilstrekkelig på alvor, ved Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat.

· Forståelse av adferd som neste steg i å sikre velferd for oppdrettsfisk, ved dr. Sunil Kadri, direktør i Aquaculture Innovation.

· Genetiske teknologier i lakseoppdrett i perspektiv av fortid, nåtid og fremtid, ved prof. Terje Refstie, Senior Scientific Advisor, Akvaforsk Genetics og prof. Ross Houston, The Roslin Institute, Universitetet i Edinburgh.

Foredragsholderne vil benytte førstehånds erfaringer til å forklare hvordan vi gjennom økt kollektiv kunnskap om disse underliggende utfordringene og trendene, kan bidra til å sikre positive framtidsutsikter for både samfunnet, fisken og miljøet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av innleggene er på engelsk.

I etterkant av seminaret inviterer Benchmark deltakerne til en uformell nettverkssamling på hotellet inspirert av en britisk pub hvor det blir servert klassisk pub-mat og øl. Som vi alle vet, er gode folk og interessante samtaler en forutsetning for en vellykket pub-kveld.

Seminaret er gratis, men det er et begrenset antall plasser, så vennligst registrer din deltakelse nå for å være sikret plass.

Seminaret starter kl 15:45 og det blir satt opp busstransport fra inngangen til messesenteret til Clarion Hotel & Congress kl 15:00.

Seminarprogram

15:15Ankomst hotellet og utdeling av drikkevarer. Ordstyrer Jan-Emil Johannessen, Head of Genetics Division, Benchmark Genetics

15:45Velkommen. Malcolm Pye, CEO, Benchmark plc.

16:00Viktigheten av dyrevelferd i moderne matvareproduksjon. Tar vi det nok på alvor? Dag Henrik Reksnes, direktør MatPrat.

16:15Kostnader og innvirkning av lakselus. Audun Iversen, forsker NOFIMA.

16:30Forståelse av adferd: det neste steget i å sikre dyrevelferd for oppdrettsfisk. Dr. Sunil Kadri, direktør Aquaculture Innovation.

16:45Genetiske teknologier i lakseoppdrett — fortid, nåtid og fremtid. Professor Terje Refstie, senior scientific advisor, Akvaforsk Genetics, Benchmark Genetics og professor Ross Houston, University of Edinburgh.

17:15Spørsmål til foredragsholderne.

17:30Seminar slutt — "britisk pub" åpner.

Om Benchmark

Benchmarks misjon er å sette matvareprodusentene i stand til å forbedre deres bærekraft og fortjeneste. Vi kobler sammen biologi og teknologi for å utvikle innovative produkter med økt utbytte, kvalitet, dyrehelse og dyrevelferd for våre kunder. Dette gjør vi gjennom å forbedre genetikken, dyrehelsen og ernæringen – gjennom hele verdikjeden fra stamdyr frem til slakt. Benchmark har en bred portefølje av produkter og løsninger som inkluderer genetikk, levendefôr (artemia), behandling for lakselus, opplæring og dataverktøy.

Les mer på www.benchmarkplc.com


Foredragsholderne
Malcolm Pye, CEO, Benchmark plc.

Malcolm har over 30 års erfaring innenfor internasjonal agrivirksomhet gjennom sine stillinger i Hillsdown Holdings / HMTF group, som driver med dyreavl, fjørfe, fôrproduksjon og veterinærtjenester.

I løpet av sin karriere har Malcolm fått omfattende erfaring i avl og genetikk, salg og strategisk M&A, og hatt styreverv innenfor gruppen. I 2000 opprettet Malcolm selskapet Benchmark sammen med partnerne Roland Bonney og Ruth Layton og han har siden stiftelsen innehatt rollen som selskapets CEO og har ledet selskapet gjennom vekst og diversifisering. Malcolm er utdannet innen zoologi / anvendt zoologi fra Universitetet i Wales (Bangor).

Dag Henning Reksnes, direktør, MatPrat

Dag Henning er utdannet innen samfunnsfag og ledelse og har bakgrunn fra undervisning, avis, offentlig forvaltning, næringsorganisasjoner, kommunikasjonsbyrå, næringsmiddelbransjen, styrearbeid og eget firma. Han har overordnet ansvar for hele OEK og MatPrat.

Audun Iversen, forsker, NOFIMA

Siden 2012 har kostnadene på oppdrett av laks vokst vesentlig og lakselus er den største enkeltårsaken til dette. Dette foredraget vil forklare hvordan og hvor mye lakselus påvirker kostnadene for næringen.

Audun Iversen er utdannet økonom og jobber som forsker hos NOFIMA. Han har mer enn 20 års erfaring fra forskning og ledelse innen fiskeri og akvakultur. I samarbeid med Kontali har NOFIMA de siste fem år publisert en årlig rapport som tar for seg utviklingen i kostnadene for lakseoppdrett.

Dr. Sunil Kadri, direktør, Aquaculture Innovation. CEO, Aquaculture Innovation; Chairman, STIM Scotland & Head of International Business Development, CageEye.

Dr. Sunil Kadri har en MSc i akvakultur fra universitetet i Stirling (1988) og en PhD fra universitetet i Glasgow (1995), hvor han har jobbet med prof. Felicity Huntingford på adferdsbehov hos laks i oppdrettsmiljø. Han har holdt æresstudium på begge universiteter i over 20 år og er fortsatt involvert i forskning på laksens adferd, velferd og livsløp, herunder ledet det EU-finansierte prosjektet Benefish. Sunil var en grunnleggende aksjonær av AKVA Group og har drevet konsulentselskapet Aquaculture Innovation i snart 20 år. Dette firmaet fokuserer på bioteknologi for akvakultur, fiskehelse og fôr-ingredienser. Han har også hatt styreverv i Europharma/STIM Gruppen i over 10 år og begynte nylig i fôrteknologiselskapet CageEye.

Professor Terje Refstie, Senior Scientific Advisor, Akvaforsk Genetics, Benchmark Genetics

Terje har jobbet med genetisk forskning og anvendte forbedringsprogrammer innen genetikk for akvakultur gjennom en lang karriere. Han har omfattende og global erfaring innen ulike selektive avlsprogrammer for en rekke oppdrettsarter. Terje har også spilt en aktiv rolle i organisering og utvikling av selektive avlsprogrammer for atlantisk laks i Norge.

I løpet av hans karriere har Terje hatt ulike stillinger på AKVAFORSK, herunder forskning, undervisning og veiledning av bachelor-, master- og PhD-studenter. Han har også forfattet og vært medforfatter av over 75 forskningspublikasjoner innenfor avl i akvakultur, forfattet bokkapitler og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

Professor Ross Houston, Personal Chair of Aquaculture Genetics, The Roslin Institute, University of Edinburgh

Professor Houston leder et forskningsprogram for akvakulturgenetikk med fokus på innovasjon innen selektiv avl og genetisk forbedring for laks og andre oppdrettsarter på Roslin Institute. Han var blant de første til å utvikle viktige genetiske verktøy som SNP-chip for laks og østers, og har omfattende erfaring i bruk av genotyping ved sekvensering (herunder Restriction Site Associated DNA sequencing (RAD-Seq)) og helgenom-sekvensering. Han har bidratt til å utvikle genomisk seleksjon for flere fisk- og skalldyrarter og er anerkjent for sin rolle i arbeidet med å identifisere en kraftig QTL for IPN virus.