Fiskeoppdrett er en av de raskeste voksende trendene innen matproduksjon i verden. Etterspørselen for aquakultur-løsninger er forventet å øke ettersom behovet for proteiner fra andre kilder enn kjøtt fortsetter å stige.

Oppdrettsanleggene blir stadig større og mer komplekse, og trenden med mer oppdrett på land eller i lukkede systemer krever også nye og gode oksygeneringsløsninger.

Kundeorientert utvikling

Linde er ledende innen oksygeneringsteknologi til oppdrettsnæringen og har jobbet med fiskeoppdrett siden næringens begynnelse. Arbeidet på Lindes Innovation Centre for Aquaculture and Water Treatment i Ålesund spiller en viktig rolle i å utvikle gassteknologi for fremtidens oppdrettsnæring.

"Vår omfattende erfaring og vårt kontinuerlige arbeid innen forskning og utvikling gjør at vi kan levere den nyeste teknologien og kunnskapen til våre kunder", forteller Geir Arne Albertsen, Head of Segment Fish Farming og Site Manager på Lindes forskningssenter i Ålesund.

Med SOLVOX® oksygeneringsløsninger leverer Linde et bredt spekter av produkter for å ivareta et optimalt karmiljø. Produktene og løsningene er designet for høy energieffektivitet, god oksygenutnyttelse, driftsikkerhet og optimal karhydraulikk.

Lindes teknologi tas frem i tett samarbeid med kundene, og det gjøres tester både på senteret i Ålesund og ute hos kundene, noe som sikrer optimale løsninger for hver enkelt kunde.

Mer metning med nytt system

Selskapet Fifax har som mål å avle førsteklasses regnbueørret på en moderne, innovativ og bærekraftig måte, og er en av dem som har gode erfaringer med Linde. Fifax ble grunnlagt i Åland i Finland i 2012, og begynte byggingen av et landbasert RAS-anlegg i 2014. Året etter var fisken i tankene og leveringer til markedet begynte i 2016.

"Linde har hjulpet oss mye når det gjelder byggingen og oppstarten av anlegget vårt, så vi stoler fullt og helt på selskapet", sier Kimmo Jalo, administrerende direktør i Fifax.

Fifax-teamet gjorde regelmessige besøk til Lindes Innovation Centre for Aquaculture and Water Treatment, der de fikk demonstrasjoner av hvordan SOLVOX® oxystream fungerer.

"Det vi så var på et helt annet nivå enn det systemet vi hadde", forklarer Tommy Andersson, teknisk ansvarlig i Fifax. "Vi vurderte det til at Lindes system ville la oss forbruke mye mindre oksygen og samtidig gi bedre oksygenering med mer metning, noe som betydde reduserte kostnader og bedre fisk", konkluderer han.

Foto: Linde

Løste utfordringer med oksygentilførsel

Et annet selskap Linde har hjulpet er Sigerfjord Fisk AS, som har jobbet lenge med oppdrett av ishavsrøye, og i dag er en av de største produsentene i verden.

"Vi hadde sannsynligvis ikke vært i produksjon i dag hvis det ikke hadde vært for SOLVOX® dropin fra Linde", uttaler Trond Geir Reinsnes, daglig leder i Sigerfjord Fisk AS.

Sigerfjord benyttet i 2014 åpne presenningsmerder med åpen bunn i sjøvann. Dette førte til utfordringer med oksygentilførselen i merden og problemer i form av lite tilvekst, høy dødelighet og høy fórfaktor. Dette resulterte i at Reinsnes inviterte seg selv til Lindes Innovation Center for Aquaculture and Water Treatment.

"Da hadde vi eksperimentert med flere egne løsninger for oksygenering i våre merder, uten tilfredsstillende resultater", forteller han.

Etter dette besøket fikk Sigerfjord Fisk med seg en prototype, som de fikk teste i en merde. Det tok ikke lang tid før de bestilte seks SOLVOX® dropin-enheter.«Den nye løsningen gjorde oss i stand til å styre oksygennivået i merden», forteller Reinsnes.

Ekspertise avgjørende

Matorka, et islandsk selskap som ble grunnlagt i 2010 og leder an når det gjelder landbasert fiskeoppdrett, har også besøkt Lindes Innovation Center for Aquaculture and Water Treatment.

"Kvalitet på produktene var avgjørende for vårt valg av leverandør, men kanskje enda viktigere; ekspertisen", forklarer Árni Páll Einarsson, administrerende direktør i Matorka.

"Å ha tilgang til mennesker med kunnskap om vanndistribusjon og oksygeneringssystemer har hjulpet oss enormt, og vi har utnyttet Lindes ingeniør- og designressurser på Innovation Center for Aquaculture and Water Treatment fullt ut - både i utformingen av vårt opprinnelige anlegg og i forbindelse med våre nyere ekspansjoner.”

Ønsker du også å dra fordeler av Lindes kompetanse? Ta en tur innom stand F-527 på Aqua Nor i Trondheim 24-27. august eller besøk vår digitale stand for å snakke mer med våre eksperter!