Selv om du vurderer å investere i ny flåte om et par år, vil det i mange tilfeller lønne seg.

Da AKVA group startet å jobbe med løsninger for hybrid drift av fôrflåter, ble selv fagteamet forbauset over potensialet for innsparinger. De turte nesten ikke å tro på sine egne utregninger. Etter å ha solgt mange løsninger, og fått erfaring med drift over tid, er all tvil feid til side. Resultatene har overgått alle forventninger. I denne artikkelen gir ekspertene i AKVA group deg svar på spørsmålene mange sitter og lurer på.
Se mer informasjon om AKVA groups hybridløsning her

Foto: AKVA Group

1. Kan man installere hybridpakke på alle fôrflåter i drift?

I prinsippet kan man det. Noen flåter har små lukeinnganger. Da kan vi levere anlegget i mindre deler, slik at de kan tas inn gjennom de lukene som finnes. For øvrig kreves det ingen spesialtilpasning eller modifikasjon av flåten før hybridanlegget kan monteres.

2. Hva må jeg gjøre før anlegget kan installeres?

AKVA group leverer en nøkkelferdig løsning. Det vil si at du som kunde ikke behøver å foreta deg noe i forbindelse med installasjonen.

3. Hvor lang tid tar en retrofitting?

Prosessen starter med en kartlegging der AKVA group analyserer bruksmønsteret på lokasjonen. Utfra dette blir det bestemt om det er en liten, medium eller stor løsning som må til. I denne fasen blir det også gjort en kalkulasjon på hvilke innsparinger du vil oppnå med hybrid drift. Dermed ser du også hvor lang tid det tar å tjene inn investeringen.

Åtte uker etter avtaleinngåelsen kommer komponentene ut til anlegget. Så følger én til to ukers installasjonsperiode før kalibrering og testing gjennomføres over av tre-fire dager. Da er anlegget klar til bruk.

4. Hvor lang tid tar det før man opplever fordelene?

Den mest åpenbare effekten handler om hvordan arbeidsmiljøet endres radikalt fra det øyeblikket hybridanlegget settes i drift. Støy og vibrasjoner reduseres nesten fullstendig, og sotproblematikken er borte for alltid.

5. Hva kan jeg spare av driftsutgifter?

På kontroll-softwaren, som kjøres på nettbrett eller PC, vil du kunne følge med på dieselforbruket. Der vil du kunne konstatere at det reduseres til en brøkdel allerede fra dag én. Som en følge av dette vil også utgiftene til frakt av diesel gå kraftig ned.

Du slipper dessuten å bytte generator - den varer i hele flåtens levetid. Tradisjonelle generatorer må byttes hvert femte år.

6. Hvor lang tid tar det før investeringen er lønnsom?

Investeringen i hybrid drift er tjent inn i løpet av to til tre års drift. AKVA group regner ut på forhånd hvordan dette vil arte seg for ditt anlegg.

7. Hva kreves av vedlikehold på hybridanlegget?

Anlegget driftes på full automatikk og trenger ikke ettersyn utover oljeskift inntil to ganger årlig. På et konvensjonelt anlegg må dette gjøres månedlig.

8. Hvor lenge varer batteripakkene?

Dette er en industriell løsning, så komponentenes kvalitet er helt avgjørende. AKVA group bruker komponenter fra Siemens og Samsung, og garanterer at levetiden er minimum 20 år. I løpet av denne tiden vil batteriet kunne lades opp 8.000 ganger.

Har du lyst til å vite mer om ombygging til hybrid drift?
Besøk AKVA groups nettside her eller ta kontakt med Vignir Bjartsson på e-post vbjartsson@akvagroup.com eller telefon 51 77 85 94.