Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en melding onsdag.

Sjøfartsdirektoratet har fått i oppgave å utarbeide en handlingsplan for å nå målet. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning går det fram av meldingen.

– Norge er en havnasjon og mange har jobben sin til havs. Med en nullvisjon og en konkret handlingsplan tar vi et ytterligere grep for at alle skal komme trygt hjem fra jobb på havet, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Totalt har 39 personer omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene. Dødsraten for sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i forbindelse med næringsfartøy omkom 7 personer i 2022 og flere enn 450 ble skadd i ulykker.

Mange dødsulykker

Fiskeri-og havbruksarbeidere er blant de mest sårbare og ulykkesutsatte arbeidsgruppene i landet, noe Intrafish flere ganger har omtalt.

Røktere i havbruksnæringa har nest størst risiko for å dø på jobben, viser statistikken. Bare fiskerne har et farligere yrke her i landet. Fra 1998 til 2018 mistet 167 fiskere og 18 havbruksarbeidere livet på jobben, viser den triste statistikken.

Den siste dødsulykken i oppdrettsnæringa skjedde i januar 2022, da en 20 år gammel oppdrettsarbeider kom i klem mellom båt og oppdrettsanlegg.

Ulykker skjer ofte i forbindelse med bruk av båt, og i det konkrete tilfellet over pekte statens havarikommisjon i etterkant på bruk av rekkeport og rekkverk ombord på arbeidsfartøyet.

Glad for oppdraget

– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. Jeg er glad for at et enstemmig Storting står bak dette arbeidet, sier Skjæran i meldingen.

Arbeidet med handlingsplanen vil skje i samarbeid med andre offentlige og private aktører går det videre fram av meldingen.

– Sjøfartsdirektoratet er glade for å motta oppdraget med å utvikle en handlingsplan for en nullvisjon fra regjeringen, uttaler sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i samme melding.