Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

– Kva står på planen?


– På morgonen i dag fekk eg helsa på ei rekke studentar ved naturbruklinja frå Austevoll VGS. Dei utfører praktisk arbeid for ein av kundane våre, Tro – Tare, som skal ha sitt fyrste tareutsett i haust. Resten av dagen går med til haustens vakraste eventyr; budsjettering, og dessutan opplæring av ein nytilsett på sjømat-teamet, seier Bjånesøy når Intrafish snakkar med ho tidlegare denne veka.

– Kva går jobben din ut på?

Anna Troland Bjånesøy

Namn: Anna Troland Bjånesøy

Stilling: Manager, Amesto Seafood v/Amesto Accounthouse AS

Alder: 31

Utdanning: Bachelorgrad frå BI

Bustad: Torangsvåg, Austevoll Kommune


– Reint konkret jobbar eg med rekneskap og økonomirelatert arbeid for store deler av verdikjeda i sjømatnæringa.