Nordlaks er blant Norges største lakseprodusenter, og omsatte for rundt 3,6 milliarder kroner i fjor. Det styres fra Børøya utenfor Stokmarknes, hvor konsernet har hovedkontor, slakteri og videreforedling. Rundt 700 personer er sysselsatt i selskapet, flere hundre av dem i Nordlaks Produkter, selskapet som driver med slakting og foredling.

Intrafish kjører i sommer serien "Jobben min" hvor vi snakker med folk i ulike deler av laksenæringen. Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

Ifølge egne nettsider har Nordlaks Produkter kapasitet til å slakte over 70.000