Den 5. april i 2021 var det krevende vær langs kysten. I Florø var Fyhn og mannskapet i redningshelikopteret til CHC Helikopter Service på jobb.

– Vi var klar over været, og når det kan gå fra full storm til orkan styrke mot kysten, så er vi alltid litt ekstra på vakt. Da kan det skje noe, og om det skjer noe, så blir det krevende, sier Fyhn til Intrafish.

Klokken 11.23 den 5. april i 2021 skrev HRS Sør-Norge på Twitter at de hadde mottatt en nødmelding fra lastefartøyet «Eemslift Hendrika».

Dette skulle bli starten på noen krevende døgn for Fyhn og mannskapet i redningshelikopter Florø.

Alvin Fyhn er redningsmann i CHC Helikopter Service på redningshelikopter Florø. Starten av april 2021 ble noen spesielle dager. Foto: Chris Thomas Johansen

Høye bølger og tette snøbyger

Tre helikoptre og to fartøy peilet seg inn på skipet, som lå om lag 60 nautiske mil vest for Ålesund. Blant dem var Fyhn. Beskjeden fra HRS Sør-Norge var at det er tolv personer om bord og at skipet hadde fått kraftig slagside.

– Vi så fort at det ville ta en time å komme seg dit grunnet motvind. Vi tenkte også at med kraftig slagside så kunne skipet ha gått ned og at det var tolv personer i sjøen da vi kom frem. Derfor forberedte vi oss mentalt på at vi måtte lete etter folk i sjøen, sier Fyhn.

Det var meldt om tyve meter høye bølger den kommende natten, i tillegg til tette snøbyger. Om bord i redningshelikopteret forberedte Fyhn og mannskapet seg til å plukke opp personer i sjøen.

– Etter hvert fikk vi kontakt med mannskapet på lasteskipet og skjønte at det fløt. Da vi nærmet oss, kunne vi også se det, sier Fyhn.

Tolv personer var om bord Eemslift Hendrika da det havarerte. Om lag 60 nautiske mil vest av Ålesund meldte mannskapet at last om bord forflyttet seg og at lasteskipet hadde slagside på cirka 30 grader. Bildet er tatt fra redningshelikopter Florø. Foto: HRS Sør-Norge

Da de kom frem til «Eemslift Hendrika» var det 15 meter høye bølger. Mellom de høye maksbølgene er det alltid noen roligere perioder. Det er disse periodene Fyhn og redningsmannskapet nå vurderte og analyserte, i tillegg til hvordan lasteskipet beveget seg og hvilke hindringer det var på dekk.

– Vi gjorde en risikovurdering, laget en plan og bestemte oss for at dette kunne vi få til på en trygg måte.

– Jeg har aldri opplevd slike forhold

På dekk hadde mannskapet fått en styreline som skulle hjelpe Fyhn ned til lasteskipet. Over skipet hadde Fyhn kommet seg på utsiden av helikopteret.

– Vi prøvde å finne høyden sammenliknet med skipet, slik at jeg kunne komme meg inn og ned kjapt, sier Fyhn.

Her er Alvin Fyhn på vei ned til mannskapet på Eemslift Hendrika. Foto: Video HRS Sør-Norge

Det første forsøket lyktes ikke. Samtidig begynte skipet å bevege seg mye. Heller ikke de neste forsøkene lyktes, men så traff Fyhn og redningsmannskapet på et vindu av muligheter og fikk redningsmannen ned på dekk.

Der startet forberedelsene med mannskapet på «Eemslift Hendrika».

– Det var så krevende. Jeg har aldri opplevd slike forhold. Når et skip har slagside, så beveger det seg mye. Her beveget skipet seg i tre akser. Det gikk opp og ned og sideveis til nesten tretti grader. Da skipet fikk maksimal krenging, skled vi på dekk, sier Fyhn.

Redningsmannen fikk etter hvert fotfeste. Den første personen han skulle heise opp, satte Fyhn mot en jekkestropp slik at han ikke skled. Det tok tid å finne ut av og å organisere. Mannskapet på dekk måtte hjelpe til med styrelinen. I tillegg måtte Fyhn unngå flere hindringer, for på dekk sto det flere båter, blant annet «AQS Tor» og to Moen Marin-båter.

– Normalt kan man heise opp to og to, som vi gjorde under bergingsaksjonen på «Viking Sky», men her var det så krevende og vanskelige arbeidsforhold at vi valgte å ta én og én, sier Fyhn.

Alvin Fyhn og mannskapet på redningshelikopter Florø jobbet flere dager med havaristen Eemslift Hendrika. Foto: Chris Thomas Johansen

Fire ble igjen på lasteskipet

Åtte personer ble evakuerte fra «Eemslift Hendrika» og heiste opp i redningshelikopteret.

– Kapteinen bestemte at han og tre andre skulle bli igjen for å prøve å berge skipet, sier Fyhn.

Mens bergingen foregikk, var også to andre redningshelikoptre på vei. Et fra Equinor og et seaking-helikopter fra Ørlandet. At lasteskipet lå langt fra land gjorde at reisetiden ble lang, og det er begrenset hvor lenge helikoptrene kan være i luften sammenhengende.

– Vi kan være i luften i tre og en halv time. Da hadde vi brukt en time ut, i tillegg til en del tid ved skipet. Der er redningssentralen flinke til å planlegge, så redningshelikopteret fra Equinor tok over beredskapen slik at vi kunne fly inn igjen med de åtte personene, sier Fyhn.

Men redningsoppdraget var langt fra ferdig for de seks om bord i redningshelikopteret.

– Så ble situasjonen verre og verre

De åtte fra mannskapet om bord i «Eemslift Hendrika» ble fraktet trygt til land i Ålesund. Redningsmannskapet fra CHC hentet lensepumper fra hjemmebasen i Florø og reiste ut igjen, for lasteskipet hadde tatt inn vann.

Ute på Stadhavet hadde forholdene forverret seg.

– Da var det oppe i en signifikant bølgehøyde på 12–15 meter, og en makshøyde på 18 meter, så det var betydelig mer bevegelse, sier Fyhn.

Ute ved lasteskipet ble det bestemt at det ikke var trygt å heise Fyhn ned på dekk. Da ble oppdraget å få sendt ned pumpene.

– Vi har en metode for å låre ned utstyr med tau og fikk levert dem. Så ble situasjonen verre og verre, sier Fyhn.

Det hadde blitt sen ettermiddag og snøbygene var tette. «Eemslift Hendrika» var på vei bort fra Norge. Redningsmannskapet mistet rekkevidde til land. Samtidig mistet redningssentralen på land radioforbindelsen med lasteskipet.

– Vi måtte være reléstasjon mellom lasteskipet og hovedredningssentralen, som fortalte oss at det ikke var mulig for oss å følge skipet gjennom natten. Vi kunne ikke garantere at vi kunne plukke opp folk fra sjøen i mørket og tyve meter høye bølger, sier Fyhn.

Dermed måtte kapteinen og de tre gjenstående i mannskapet på Eemslift Hendrika ta et valg.

Video fra Kystverket av Eemslift Hendrika 7. april 2021:

Måtte hoppe i sjøen

Fyhn og redningsmannskapet mente det var riktig å evakuere, men avgjørelsen lå hos kapteinen på lasteskipet.

– Hovedredningssentralen ba oss om å gi dem et ultimatum: De hadde tretti minutter på å bestemme seg for om de ville evakuere eller bli på skipet, sier Fyhn.

Samtidig flyttet «Eemslift Hendrika» seg nordvest og bort fra Norge i en hastighet på syv knop. Det ble mørkere, som også gjorde alt mye vanskeligere.

– De tok avgjørelsen om å evakuere, noe vi mente var riktig, sier Fyhn.

Helikopteret Fyhn var om bord i hadde for lite drivstoff til å starte aksjonen. De ble værende så lenge de kunne mens et nytt redningshelikopter av typen S-92 fra Equinor var på vei. Fyhn og redningsmannskapet ga dem en briefing og reiste litt før de kom frem.

– De gjorde flere forsøk på å heise ned en redningsmann til skipet, men klarte det ikke. Forholdene var da mye verre enn tidligere på dagen. Vinden var oppe i orkan styrke og sjøen bygget seg mer og mer opp, sier Fyhn.

Neste alternativ var at mannskapet på lasteskipet måtte hoppe i sjøen.

– Det er en normal måte å gjøre det på når det ikke er mulig å heise ned en redningsmann, men for de om bord i skipet er det selvsagt en kjipere måte å gjøre det på. Det er ikke noe særlig å hoppe fra et skip i 15 meter høye bølger, sier Fyhn.

Det er ikke noe særlig å hoppe fra et skip i 15 meter høye bølger

Redningshelikopter la en plan sammen med mannskapet på lasteskipet, og én etter én hoppet de i sjøen.

– De var tvunget til å hoppe bak på båten. Redningsmannen lå klar i sjøen bak båten, sier Fyhn.

Klokken 20.14 skrev HRS Sør-Norge at «Eemslift Hendrika» var forlatt og at de fire resterende mannskapene var evakuerte. Én av dem var rapportert skadd og ble fløyet til sykehus.

Men redningsaksjonen var ikke over for Fyhn og mannskapet på redningshelikopter Florø.

5. april 2021 var AQS Tor om bord Eemslift Hendrika. Dagen etter hadde arbeidsbåten falt av lasteskipet. Foto: Hovedredningssentralen/Kystverket

Arbeidsbåt sjøsatte seg selv

De tolv i mannskapet var nå berget, men «Eemslift Hendrika» og lasten fløt fremdeles ukontrollert. Dagen etter, altså 6. april, hadde arbeidsbåten «AQS Tor», som lå oppe på dekk på lasteskipet, sjøsatt seg selv.

Stadt Sløvåg skal berge AQS Tor, som falt av det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika 06.04.21 Stadt Sløvåg skal berge AQS Tor, som falt av det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika 06.04.21 Foto: Stadt Sløvåg

Samme kveld ble Stadt Sjøtransport kontaktet av blant annet AQS, Moen Marine og Gjensidige. Aktørene avtalte å sende slepebåten Stadt Sløvåg for å lete opp «AQS Tor», for deretter å slepe arbeidsbåten til sikker havn.

– Kystverket bidro med beregnet drift bane og oppdatering av observasjoner. Stadt Sløvåg ankom «AQS Tor» posisjonen på morgenen 7/4 og avventet været, skriver Per W. Saltvedt, daglig leder i Stadt Sløvåg, i en epost til Intrafish.

Video fra Kystverket av «AQS Tor»:

Tre forsøk – ny taktikk

Operasjonen ble startet etter at mannskapet, som besto av kaptein, overstyrmann, maskinist og to matroser, hadde observert at sjøtilstanden ikke gjorde kraftige spyler på dekk.

– Første plan var å få line over babord aktre kranpilar, uttaler kapteinen i en epost til Intrafish.

AQS Tor slepes av slepebåten Stadt Sløvåg i etterkant av Eemslift Hendrika-hendelsen Foto: Stadt Sløvåg/Stadt sjøtransport

Med rakettkaster ble messenger-line, som brukes for å hjelpe hovedfortøyningslinen til et annet skip. Skuddet var vellykket, men sjøforholdene og hjørnene på dekk gjorde at de mistet messenger-linen.

To nye forsøk ble gjort med rakettkaster. Begge var mislykket.

Mannskapet observerte sjøforholdene og bestemte seg for å prøve å få en person om bord.

– Alle koblinger og sikkerhetsutstyr ble klargjort for et mulig fall. Alt gikk bra og vi fikk fikset line på baugen. Vi fikk også personen tilbake på første forsøk, skriver kapteinen.

Bergingen var likevel ikke fullført. Kapteinen og mannskapet kjørte på halv kraft opp i fem knop for å ikke overstige den tillatte arbeidsbelastningen på «AQS Tor»s pullert, som er ti tonn. Lang slepeline ble brukt, for det var fortsatt tung sjø bakfra. Klokken ett om natten 8. april ankom Stadt Sløvåg med «AQS Tor» til land i Florø.

I det samme tidsrommet jobbet flere med å få kontroll på «Eemslift Hendrika» og å unngå en miljøkatastrofe.

– Kjempekrevende

Lasteskipet drev mot Stad. 6. april ble Fyhn og redningsmannskapet bedt om å bli med på bergingsaksjonen av lasteskipet.

– Et nederlandsk selskap og Kystverket prøvde å finne en måte, men det var ikke mulig å komme om bord via en annen båt grunnet slagsiden og vinden. Været var dårlig, men bedre enn dagen før, sier Fyhn.

Kystvakten ligger ved «Eemslift Hendrika» og overvåker situasjonen. Kystvakten ligger ved «Eemslift Hendrika» og overvåker situasjonen. Foto: Kystvakten

Det ble satt i gang en stor operasjon sammen med eierne av lasteskipet. Etter å ha berget tolv personer fra «Eemslift Hendrika», skulle det nå heises ned fire personer for å berge lasteskipet. Den jobben ble gitt til Fyhn og redningsmannskapet.

– Å sette ned folk på et skip med slagside i syv-åtte meter høye bølger er kjempekrevende, sier Fyhn.

Å sette ned folk på et skip med slagside i syv-åtte meter høye bølger er kjempekrevende

Det er redningshelikoptre som har kompetansen og treningen som må til i en slik operasjon, men det er for å berge liv.

– Nå handlet det om å berge miljø og materiell, så det var en litt ny og annerledes situasjon. Nå skulle vi sette ned personell på et skip som var på vei mot land etter at vi nettopp hadde reddet personer fra det samme skipet. Det var et prinsipielt dilemma, sier Fyhn.

Her slepes «Eemslift Hendrika». Her slepes «Eemslift Hendrika». Foto: Kystverket

– Noen timers margin

Etter mye frem og tilbake, så ble det ingen bergingsoperasjon 6. april, men dagen etter klokken 20.30 skrev HRS Sør-Norge at redningshelikopter Florø skulle bistå den statlige aksjonen mot akutt forurensning i regi av Kystverket.

Fyhn og redningsmannskapet brukte tid på å rekognosere området, vurdere forholdene og å legge en plan.

– Vi møtte de fire som skulle heises ned til havaristen, lagt en plan og trent dem. Dette var en mer forberedt aksjon med betydelig bedre tid, men likevel en uvanlig operasjon. De fire kom rett fra Suezkanalen og jobbet for et selskap som berger skip og båter, sier Fyhn.

Tiden var likevel ikke utømmelig. «Eemslift Hendrika» var på vei mot land, hvor den kunne utgjøre en betydelig miljøfare. Om bord i lasteskipet var det 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel.

– Vi fikk de fire ned på skipet og innen en time hadde de skipet på slep. Det var bare noen timers margin, for lasteskipet var på vei mot Stad i stor hastighet. Hadde det truffet Stadlandet og knust mot fjellene, så hadde det nok blitt en miljøkatastrofe vi ikke har sett på lenge, sier Fyhn.

Video av slepet til Ålesund (Video: Kystverket / Lill Haugen):

8. april klokken 17.30 skrev Kystverket at «Eemslift Hendrika» var trygt i havn på Flatholmen i Ålesund. Samme dag gikk Fyhn av vakt, for denne gang.

– For oss som jobber med redning, så er det dette som er hverdagen. Det er mange vurderinger vi må gjøre, men det er også dette vi trener på og bygger erfaringer på hele tiden. Det var ingenting vi gjorde på lasteskipet som var annerledes enn det vi gjør på treninger. Forskjellen var bare at dette oppdraget var mer krevende, og viktigheten av timing var sentral. Om bord i helikopteret var vi veldig rolige, sier Fyhn.

– Om bord i helikopteret var vi veldig rolige, sier Alvin Fyhn om redningsaksjonen på og av Eemslift Hendrika. Foto: Chris Thomas Johansen

Vil du lese mer om Eemslift Hendrika og AQS Tor, kan du trykke deg videre på disse sakene:

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les IntraFish i sommer! Ferske nyheter der du er.