Kampen om dyktige medarbeidere er stor. I begynnelsen av pandemien var det en forsiktighet i arbeidsmarkedet. Virksomheter var tilbakeholdne med å ansette nye, ansatte var tilbakeholdne med å se etter nye jobber. Ingen ante hvilke utslag koronaviruset ville ha på arbeidslivet. I dag ser vi at det er økt etterspørsel etter kompetanse i en del bransjer. For mange er det blitt en stor utfordring å sikre seg nok arbeidskraft og de beste talentene.

Gjesteskribent arbeidsliv: Gro Reinertsen

Hver uke skriver en av IntraFish sine gjesteskribenter en kommentar om temaer innen arbeidsliv. Denne uken er det Gro Reinertsen som skriver. Hun er leder for, og partner i, Mercuri Urval Norge, og jobber i hovedsak med rekruttering og utvelgelse av ledere, karriererådgivning, coaching og lederutvikling.

I denne situasjonen er det nødvendig med en god overordnet og en langsiktig plan for hvilken kompetanse man trenger og hvordan man skal rekruttere. Samtidig er det også svært viktig at man har god oversikt over kompetansen som allerede er i virksomheten, og sikrer at disse verdifulle medarbeiderne ikke forsvinner.

Legge til rette for utvikling

Gjennom mine 10 års arbeid med lederrekruttering og en lang rekke samtaler med kandidater, fremstår trivsel, mestring og utvikling som nøkler for å beholde kompetanse. Dersom en av disse faktorene uteblir, sitter ofte medarbeiderne løsere og de kan lettere bli motiverte for andre roller utenfor virksomheten.

En leder fortalte at de hadde opplevd 50 prosent turnover gjennom pandemien. Ikke fordi de hadde et dårlig arbeidsmiljø, dette er tvert imot veldig godt, men fordi de ikke hadde vært gode nok til å legge til rette for utvikling av den enkelte medarbeider. Flere opplevde at de stagnerte. Ifølge Shawn Achor, som har skrevet boken «The Happiness Advantage», er vi mye mer tilfredse og produktive når vi kjenner at vi får tatt ut vårt potensial. Når dette ikke ivaretas, er risikoen for å miste kompetanse stor. Lønn kan være et virkemiddel, men er ofte ikke løsningen.

Så hvordan kan vi legge til rette for fornøyde medarbeidere som opplever trivsel, mening, mestring og utvikling?

Nytt nyhetsbrev!
Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt om Arbeidsliv, og få journalist Joar Vatlestad sine nyhetsbrev rett i innboksen annenhver uke.

Ta den enkelte på alvor

Den tøffe kampen om de dyktige medarbeiderne gjør det til en god investering å gi de ansatte oppmerksomhet og lytte til deres behov. Som ledere er lytting et av de viktigste virkemidlene vi har for å skape trivsel og utvikling. Ta den enkelte på alvor. Dere vil ikke alltid være enige, men det ligger mye respekt og anerkjennelse i å la medarbeidere komme frem med hva de mener, trenger og ønsker. En åpen og tillitsfull dialog kan bidra til at man fanger opp signaler om behov for endring, før den ansatte har fått tilbud om nye, utviklende arbeidsoppgaver et annet sted.

Å legge til rette for utvikling kan gjøres på mange måter. Dette kan være alt fra videre utdannelse, kurs og intern opplæring, til å introdusere interessante oppgaver hvor den ansatte kan få strekke seg og lære. Det viktige her vil være å tilpasse individuelt, i tråd med de strategiske behovene til virksomheten.

Lønningene stiger

Det kan det være nyttig å være oppmerksom på hvordan ulike generasjoner kan ha ulike syn på hva som hva som gir mening og mestring. Cecilie Asting, forsker ved BI, beskriver at babyboomers født etter krigen frem til 1964 kjennetegnes ved at de ønsker anerkjennelse for sitt arbeid, er engasjerte og motivert og ser på jobben som en svært viktig del av livet. Generasjon X (født 1965-1980) ønsker i større grad balanse mellom jobb og privatliv, er ressurssterke og uavhengige. Millennials (født 1981-1996) er begrenset lojale mot arbeidsgivere, mindre opptatt av arbeid, mer av prestasjoner og liker at arbeidslivet er tilpasset dem. Generasjon Z (født 1997-2012) er digitale, utålmodige, litt engstelige, ønsker å bli sett og hørt, vil være unike og helst ha særbehandling.

Vi ser en økt tendens til at arbeidsgivere gir tilbud om høyere lønn for å beholde kompetanse og at lønnsnivået dermed går opp. Lønningene stiger derfor både om kandidaten velger å bli i nåværende rolle, eller bytter til ny.

Uansett generasjon, nivå, rolle eller lønn, er opplevelsen av å bli sett, hørt, respektert og tatt på alvor, viktig. Dette bidrar til å skape trivsel, mestring og utvikling som igjen skaper attraktive virksomheter både for nye og «gamle» medarbeidere.