Solveig Skjei Knudtsen starter 1. oktober som seniorrådgiver i Åkerblås rådgivningsavdeling, hvor hun skal jobbe med prosjektledelse av tverrfaglige prosjekter og rådgivning, skriver Åkerblå i en pressemelding.

Hun kommer fra stillingen som leder for fiskehelse og FoU hos Aqua Kompetanse, og har lang fartstid innen forvaltning.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med mine nye kolleger i Åkerblå. Med godt samarbeid på tvers i en så stor og offensiv bedrift som Åkerblå, ligger alle muligheter åpne for å bidra til videre vekst og utvikling i havbruksnæringen, sier Knudtsen i pressemeldingen.

Mer kompleks

– Vi er veldig fornøyde med å få Solveig på laget, og tror hun vil være en sentral person i utviklingen av Åkerblå, sier Trude Steinbru Heggstad, informasjonssjef i Åkerblå Group AS, som også leder den nye avdelingen.

Ny produksjonsteknologi og metoder gjør hverdagen for oppdretteren mer og mer kompleks, og Åkerblå merker seg at oppdragene blir større i både kompleksitet og arbeidsmengde, skriver selskapet i pressemeldingen. Dette gjelder for eksempel koordinering av områdesamarbeid innen fiskehelse, totalleveranser ved etablering av nye lakselokaliteter, etablering og oppdrett av nye arter, landbasert lakseoppdrett og ny produksjonsteknologi.

– På disse oppdragene kan vi trekke på kompetanse og erfaring fra hele organisasjonen. For å koordinere kundekontakten og være profesjonelle på prosjektledelse på disse oppdragene har Åkerblå nå etablert en egen rådgivningsavdeling, sier Steinbru Heggstad i pressemeldingen.