Hege Lie Rønningen er mandag ansatt som ny HR-direktør i Åkerblå Group, skriver selskapet i en pressemelding. Rønningen kommer fra stillingen som enhetsleder i Hitra kommune, hvor hun har hatt personalansvar, fagansvar og økonomiansvar for fem ulike helsetjenester. Rønningen har erfaring fra ledergruppearbeid i Hitra kommune, og er leder av kriseteamet i kommunen.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med mine nye kolleger i Åkerblå. Jeg er svært opptatt av å jobbe kunnskapsbasert, slik at vi kan sikre «best praksis» og at ansatte skal ha en faglig og personlig utvikling i sitt arbeid. Dagens arbeidsliv er i endring og utviklingen skjer raskt. Åkerblå skal være utviklingsorientert, attraktiv og ha den rette kompetansen på plass. Jeg vil også utvikle HR-avdelingen som en fagenhet med nødvendig kompetanse. Rutiner og trygghet må spres ut i linjeledelsen for å nå konsernets overordnede mål, sier Rønningen i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group, at han er glad og stolt av å presentere ny HR-direktør.

– Hege er en leder som er systematisk og langsiktig i sitt arbeid. Hun har stor gjennomføringsevne og er vant med samhandling mellom tjenester. Hun er vant til å jobbe strategisk samt knytte daglig virke til langsiktig overordnede mål. Hun har tatt med seg sin erfaring og kompetanse i relasjonsorientert arbeid inn i lederrollen gjennom 20 års erfaring på ulike felt. Hege motiveres av at andre lykkes og trives. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med en sterk og tydelig leder som tilrettelegger og er opptatt av å bygge tillitsbasert kultur og samhandling på tvers i Åkerblå, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group, i pressemeldingen.