Ifølge en pressemelding fra Havets Hus samlet åpningsarrangementet over 100 personer, og det var Stavanger-ordfører, Kari Nessa Nordtun, som sto for offisiell åpning av huset.

Havbruksnæringens rolle i det fremtidige Norge belyst av Atle Eide fra Maring, professor Ragnar Tveterås fra UiS og leder i styringsgruppen for Stiim Aqua Cluster, Erlend Sødal fra Akva Group.

Stiim Aqua Cluster og Blue Planet AS har stått sentralt i oppbyggingen av havbruksmiljøet som nå fyller store deler av huset på Ullandhaug i Stavanger. Nå er 30 bedrifter innen havbruksnæringen med om lag 100 ansatte etablert i bygget, som IntraFish tidligere i sommer omtalte i forbindelse med den gradvise vridningen på leietagerne i bygget.

Bedriftene på huset representerer så å si hele verdikjeden innen havbruk, og ifølge pressemeldingen skal miljøet vokse ytterligere. Havets Hus ligger tett på Universitetet i Stavanger og Norce, noe man håper styrker samhandlingen mellom industri og FoU.

Atle Eide Foto: Svein-Arne Nilsen

I sitt innlegg sammenlignet Atle Eide potensialet i norsk havbruksnæring med et isfjell, der realisert potensial er den delen a isfjellet som er over havoverflaten mens fremtidig potensial ligger under vann.

Professor Ragnar Tveterås fra handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger hadde fokus på regional og nasjonal vekst.

– Det er i leverandørleddet vår region har best forutsetninger for å ta ledende globale markedsposisjoner og skalere opp, og klyngen er avhengig av samarbeid med selskaper og forskningsmiljøer utenfor regionen for å innovere og vokse. Målet må være at samarbeidet utvikles med de beste i Norge og verden, sa han ifølge meldingen.