Intrafish kjører i sommer serien "Jobben min" hvor vi snakker med folk i ulike deler av laksenæringen. Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

Lakseselskapet NTS i Rørvik helt nord i Trøndelag har vært i begivenhetenes sentrum det siste halvåret som følge av intens maktkamp mellom eierne. Selskapet forvalter store verdier, men svært få ansatte jobber i NTS – de fleste jobber i datterselskapene Salmonor, Frøy og Norway Royal Salmon.