Dette utsagnet ble jeg presentert for tidlig i min karriere innen lederrekruttering, og bevisstheten rundt dette har fulgt meg siden. Bevissthet om å ha søkelyset på den du snakker med og ikke la oppmerksomheten gli over på deg selv og din egen fremtoning, din kunnskap og dine løsninger.

Gjesteskribent arbeidsliv: Gro Reinertsen

Hver uke skriver en av IntraFish sine gjesteskribenter en kommentar om temaer innen arbeidsliv. Denne uken er det Gro Reinertsen som skriver. Hun er leder for, og partner i, Mercuri Urval Norge, og jobber i hovedsak med rekruttering og utvelgelse av ledere, karriererådgivning, coaching og lederutvikling.

Være nysgjerrig og ydmyk for den andres kunnskap, perspektiv, tanker og meninger. Jeg har med meg denne bevisstheten når det gjelder meg selv og også dem jeg møter i jobben min.

Når vi arbeider med lederrekruttering er personlige egenskaper noe av det som blir evaluert, sammen med oppnådde resultater, erfaring og utdanning. Hvordan passer den enkelte kandidat inn i de krav og ønsker en arbeidsgiver har til en rolle? Hvem kan best bidra til å bygge den kulturen og skape de resultatene en organisasjon er på jakt etter?

Anerkjenne at vi ikke vet alt selv

Ledere kommer i ulike varianter med ulike personlige egenskaper, og de kan skape resultater på ulikt vis. Gjennom min lange erfaring med rekruttering til lederroller, har jeg opplevd at nysgjerrighet og ydmykhet er egenskaper som i stor grad kan bidra til at ledere lykkes, og ikke minst at de ansatte trives og lykkes sammen med sin leder.

I podcasten «The Curious Advantage» beskriver Amy Brann nysgjerrighet som «interesse med en ekstra gnist». Gjennom nysgjerrighet for andre, viser vi en genuin interesse for den vi samtaler og samhandler med. Dette er essensielt for å bygge gode relasjoner, både i våre arbeidsliv og på våre private arenaer.

Ved å være ydmyke for andres kompetanse, meninger, perspektiv og måter å gjennomføre oppgaver på, vil vi lettere være i stand til å lytte og lære av andre. Jennifer Paylor er leder innen coaching og lederutvikling i IBM. Hun beskriver ydmykhet som et tankesett som er åpent og ikke selvsentrert. Det betyr ikke at vi ikke også tenker på oss selv, men at vi i tillegg setter oss inn i andres måte å tenke på. Dette gjør oss i stand til å omfavne verden og anerkjenne at vi ikke vet alt selv.

Mine råd til ledere og andre

Å være en nysgjerrig og ydmyk leder, står ikke tilbake for å være agil og resultatorientert. Tvert imot, en slik leder kan legge til rette for høy grad av trygghet og gjennom dette stort rom for nytenkning, utvikling, arbeidsglede og gode resultater.

Dette er Nelson Mandela, et av mine store forbilder som leder og som menneske, et godt eksempel på. I et intervju med Oprah Winfrey, refererer han til ydmykhet som er en av de viktigste egenskapene man kan ha for å kunne skape endring og fred. Han sier at dersom du er ydmyk og viser andre at du ikke er en trussel mot dem, vil du bli inkludert og lyttet til. Mandela viste gjennom sitt lederskap både en stor grad av ydmykhet og også genuin nysgjerrighet og sterk tilstedeværelse i møte med andre.

Mine råd til både ledere og alle andre: Vær mer interessert enn interessant. Slutt aldri å være nysgjerrig og åpen for nye ideer og mennesker som kan bidra til nye perspektiver og måter å se verden på. La deg utfordre og vær åpen for å endre kurs og mening. Vær ydmyk og gi deg selv rom for at du ikke trenger å ha alle svarene alene. I samspill med andre kan både du og de bli rikere.