Salmar og Lerøy Seafood Group var selskapene som varslet flest permitteringer med henholdsvis 851 og 339 ansatte. Like før jul var det klart at antallet ble langt færre. SinkabergHansen og Nova Sea meldte også om permitteringer og kutt av skift, men der har ikke situasjonen endret seg veldig.

I november uttalte SinkabergHansen at oppdrettsselskapet måtte ty til permitteringer og at det var den foreslåtte grunnrenteskatten og konsekvensene for kontraktsmarkedet som hadde skylden.

Det var først snakk om permitteringsvarsel til 40 ansatte, men det reelle tallet endte på rundt 35, sier Ketil Rykhus, samfunnskontakt i SinkabergHansen.