Norge og verdens største produsent av atlantisk laks, Mowi, skal etablere verdens største fôrings- og driftssentral i Bodø. Selskapet leder dermed an i sentraliseringen av funksjoner i Norge, men også Salmar har sentralisert funksjoner i en større enhet i eksempelvis på Senja i Troms.

Den første som IntraFish intervjuet og som kritiserte Mowis sentralisering, var hovedtillitsvalgt Eivind Kallbekken er i Mowi Nord. Han jobber i på fôrsentralen i Kvænangen kommune i Nord-Troms, på grensen til Finnmark.

I etterkant har vi spurt Kallbekken om hvordan ledelsen og kolleger hadde reagert på kritikken hans.

– De reaksjoner jeg har fått, er utelukkende positive, svarte han på epost onsdag i forrige uke.

Støtte fra Cermaq-kollega

Røkter Svein Hugo Hansen er tillitsvalgt i Cermaq i Finnmark, hvor selskapets anlegg ligger spredt.

Hansen jobber på lokalitetene Marøya og Vassvika i Loppa kommune i Vest-Finnmark. Der fôres begge anleggene fra én fôrflåte. Cermaq har ingen landbase i fylket. Men i Steigen kommune i Nordland har Cermaq et sentralfôringsanlegg på land i bygda Nordfolda.

IntraFish spør Hansen om også han frykter sentralisering:

– Jo, det er klart, men vi har ikke hørt noe om det ennå. Jeg støtter min fagforeningskollega Eivind i Mowi. Sentralisering er ikke godt for røkting av fisken. Vel, hvis du kommer rett fra skolebenken, er det kanskje mulig at du kan bli en god røkter framfor en skjerm. Men jeg tror det er nødvendig å ha erfaring fra mærkanten først. Vi som jobber ute på anleggene, får mer ansvar og tilhørighet til fisken når vi fôrer den sjøl. Det blir ikke det samme hvis du sitter på en sentral langt borte. Vi som jobber på mærkanten, fører daglig tilsyn. Da er det lettere å se hvordan fisken trives, sjøl om der finnes kameraer på kryss og tvert i alle mærene, sier han.

En røkter håver inn en «svimer». Illustrasjonsfoto fra arkivet - fra mærkanten hos Cermaq i Nord-Norge i 2019. Foto: Agnar Berg

Hansen er organisert i samme LO-forbund som Eivind Kallbekken i Mowi, som jobber i Loppas nabokommune, Kvænangen i sør.

I Norge har Cermaq produksjon bare i Nordland og Finnmark. Globalt er konsernet ett av verdens største innen havbruk.

VERDENS STØRSTE
  • Mowi skal etablere verdens største fôrings- og driftssentral i Bodø, som ligger geografisk midt i Mowis Region Nord
  • Regionen strekker seg nesten 1.200 kilometer langs E6 fra kommunene Flatanger i Nord-Trøndelag til Kvænangen på grensen til Finnmark
  • Sentralen i Nordlands fylkeshovedstad skal i løpet av neste år betjene 295 mærer fordelt på 39 anlegg
  • Alle Mowis 140 anlegg i Norge, fra Agder til og med Troms, skal være tilknyttet en operasjonssentral i løpet av 2025

Lodder stemningen

Fagbevegelsen mener at man ikke må sette likhetstegn mellom ny havbruksteknologi og det å sentralisere funksjoner til store byer.

IntraFish har ringt rundt til tillitsvalgte i forskjellige oppdrettsselskaper for å lodde stemningen når det gjelder sentralisering.

Havbruk er én av Norges mest spesielle næringer nettopp fordi den er desentralisert.

Det er lite entusiasme ute i distriktene for den utviklingen som Mowi nå er en pådriver for.

Ikke alle tillitsvalgte som IntraFish har snakket med, ønsker å uttale seg offentlig. I andre tilfeller blir forbindelsen brutt når man presenterer seg som journalist.

Mowi-ledelsens argumenter for sentralisering kan du lese mer om her:

3.000 organiserte

Tirsdag denne uken har tillitsvalgte i Fellesforbundet i LO bransjerådsmøte på Gardermoen. Det er forventet at sentraliseringen som IntraFish har skrevet om, blir tema.

– Vi er for ny teknologi. Teknologiutvikling kan ikke stoppes, men den må styres, og konsekvensene skal alltid drøftes med tillitsvalgte. Men man må ikke sette likhetstegn mellom ny teknologi og det å sentralisere virksomhet til store byer, sier forbundssekretær Christian Justnes i Fellesforbundet til IntraFish.

Kristiansanderen har toppansvaret for de drøyt 3.000 medlemmene som jobber i havbruk. Han er landsmøtevalgt og sitter i forbundets åtte personer store nasjonale ledelse.

Forbundssekretær Christian Justnes i Fellesforbundet. Foto: John Trygve Tollefsen

Han har lest IntraFishs artikler om at Mowi skal legge verdens største fôrsentral til Bodø. Og om driftsteknikere (røktere) ute i distriktene som ikke er begeistret for å måtte flytte.

Fellesforbundet organiserer havbruksanasatte som jobber på mærkanten og fôrsentralene, pluss i smolt- og settefiskanlegg. Det vil si med alt fram til fisken slaktes. LO-forbundet NNN organiserer de havbruksansatte i slakte- og foredlingsindustrien.

Fellesforbundet er LOs største i privat sektor med sine rundt 170.000 medlemmer totalt.

Forstår frustrasjonen

– Jeg har ikke snakket direkte med de involverte i denne saken, men jeg forstår frustrasjonen de føler når arbeidsplassene flyttes. De er utdannet og skolert til å gjøre jobben de har i dag, der de bor. De som rammes, synes naturligvis det er kipt. Andre opplever det kanskje positivt. Jeg vil også poengtere at Mowi ikke skal si opp noen. Det er fint at næringa satser og investerer. Men vi hadde håpet at nye fôrsentraler ble lagt til distriktene og ikke til en større by, sier Justnes videre.

Forbundssekretæren er skeptisk til sentralisering.

– Havbrukets sterkeste kort er at det er ei distriktsnæring. Det så vi i debatten om lakseskatten. Hardere skattlegging ville true investeringer og derved etablering av nye arbeidsplasser i distriktene. Mange av medlemmene våre i distriktene kjempet derfor iherdig mot innføring av grunnrenteskatten.

– Du er ikke redd for å få på nakken de av medlemmene dine som er for etableringen i Nordlands fylkeshovedstad?

– I vår organisasjon er vi vant til saklig uenighet. Lokaliseringsdebatter er heller ikke noe nytt langs Norges langstrakte kyst, svarer forbundssekretæren.

Mowi i forkant

Jørgen Wengaard er konserntillitsvalgt for Mowi Farming Norge og representerer alle driftsteknikerne i selskapet. Han er medlem i Fellesforbundet, men også valgt som representant i fellessaker som angår de andre fagforeningene i selskapet. Han sitter til daglig på Mowis hovedkontor i Bergen.

Hovedtillitsvalgt Jørgen Wengaard i Mowi. Foto: Privat

IntraFish har spurt ham om hvordan han reagerer på kritikken mot sentralisering til by:

– Det er synd at arbeidsplasser i distriktene forsvinner, men det er fortsatt i distriktene at produksjonen vil skje, og det vil fremdeles være behov for ansatte på anleggene. På sikt vil mest mulig av produksjonen standardiseres, noe som vil føre til bedre produksjon. Vi må tilpasse oss teknologiske endringer som skjer. Og der ligger Mowi i forkant, sier han.

Wengaards inntrykk er at bedriften strekker seg langt for å finne nytt arbeid til dem som blir berørt og ikke vil flytte.

– Men noen må det likevel, dessverre. Det er snakk om omfordeling av arbeidsplasser. De tillitsvalgte vil sørge for at de ansatte blir ivaretatt på en god måte. At valget falt på akkurat Bodø, har nok å gjøre med byens sentrale beliggenhet i en langstrakt region, med tanke på tilkomst og tilgang på arbeidskraft, sier han.

Jon Arne Nygård sitter i bransjerådet for havbruk i Fellesforbundet. Foto: Privat

Skjer i alle bransjer

Fagforeningsmannen og helgelendingen Jon Arne Nygård sitter i bransjerådet for havbruk i Fellesforbundet. Han er nylig sluttet i ett oppdrettsselskap og skal snart begynne i et annet.

– Hva mener du om sentralisering av fôringsanlegg?

– Sentralisering skjer i alle bransjer. Det er ikke alltid like bra, og jeg har stor forståelse for at dette kan ramme små lokalsamfunn hardt langs kysten, og også medlemmer hos oss. Men jeg tenker at med god involvering av de ansatte og tillitsvalgte, så finner man også de beste løsningene, men jeg skal være forsiktig å mene noe om hva som skjer i andre selskaper, sier han til IntraFish.

Konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim, har i intervju med Intrafish tidligere begrunnet endringene med at man tror at selskapet med det vil drive mer effektivt:

– En automatiserer og digitaliserer. Det en i praksis gjør, er å ta bort manuelle operasjoner. Vi ser at det er veldig vanskelig å få tak i folk rundt omkring, særlig i grisgrendte strøk hvor vi ofte har virksomhet. Dess mer vi klarer å automatisere og digitalisere, jo bedre er det strengt talt for alle. Arbeidsoppgavene blir også langt mer spennende. Dette er en positivt utvikling, ikke bare for aksjonærene men også for organisasjonen. Samtidig skal vi vokse, og det blir ikke færre arbeidsplasser i Mowi – det blir flere. Men vi skal gjøre mer med færre hender. Det er reisen, sa Vindheim til Intrafish sist fredag..