Petter Jamtøy Heggvik (28) begynte i jobben som driftstekniker hos Lerøy som ung mann i 2015. Siden da har han blant annet vært innom servicebåt, før han ble nestkommanderende ved Lerøys lokalitet Hofsøya i 2021.

1. juni i år startet han i jobben som driftsleder ved anlegget – en jobb med stort ansvar.

– Jobben min som driftsleder på havbruk er produksjon av matfisk. Vi har en tillatt stående biomasse her på 7020 tonn og det er rett og slett produksjon av sunn laks til folket.