Konsernleder i Lerøy, Henning Beltestad, fikk 1,6 millioner kroner mer i bonus enn han fikk i 2021. Det viser årsrapporten til Lerøy som kom fredag. Totalt fikk bergenseren utbetalt 8,3 millioner kroner i lønn fra konsernet i 2022.

– I 2030 er målet å omsette for 50 milliarder, skriver konsernlederen i årsrapporten.

Omsetningen totalt for Lerøy sendte på 27 milliarder kroner i 2022.

– Det er et ambisiøst mål, men det er viktig for selskapet å ha noe som driver oss.