Willy Sandaa knytter seg opp til rådgiverbedriften Morefish, skriver selskapet i en pressemelding.

Sandaa er gründeren av selskapet Aminor, som produserer flekksteinbit, hvor han var sjef frem til og med mai i år. Der han Håvard Olaisen tatt over sjefsrollen. Sandaa fikk ideen i 2011 og selskapet ble etablert i 2013.

Sandaa er også styreleder i og eier av konsulentselskapet Arcticon.

– Teamet jobber for å sikre at landbaserte oppdrettsanlegg utbedres og bygges slik at de ivaretar fiskevelferd best mulig, og med lavest mulig risiko, uttaler daglig leder Marita Spigseth i pressemeldingen.

Flere på vei

Morefish er i en prosess der dette er den første av flere ansettelser, der nye navn skal være på plass i august, uttaler Spigseth. Morefish skal blant annet arrangere konferansen «Risiko i landbasert oppdrett» i Trondheim i november.

Selskapet har nå ti ansatte og hovedkontor i Trondheim. Morefish har også avdelinger på Østlandet og Vestlandet, og Sandaa vil utgjøre en avdeling i Nordland.

Staben teller nå ti ansatte, og hovedkontoret til Morefish er på Blåbasen (samlokalisering av bedrifter innenfor havbruk og akvakultur) i Trondheim, som Morefish driver. Vi har avdelinger både på Østlandet og Vestlandet, og med Willy får vi også en avdeling i Nordland.