I en pressemelding mandag opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet at Anette Kristine Davidsen går inn som politisk rådgiver for fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Arbeiderpartiet)

Hun trer inn i rollen fra og med i dag.

Davidsen er 28 år, opprinnelig fra Hadsel i Vesterålen, og har bred erfaring fra politikken og sjømatnæringen. Hun er bosatt i Sandnessjøen. Davidsen kommer fra rollen som kommunikasjonssjef i Nova Sea. Hun har også tidligere erfaring som myndighet- og samfunnskontakt i LetSea, Fiskeriparken Egga Utvikling på Myre, og i Agenda Nord-Norge. Hun har sittet som vararepresentant på Stortinget for Nordland Arbeiderparti i inneværende periode.

Politisk rådgiver Peter Eide Walseth har sin siste arbeidsdag 6. mai 2022 som politisk rådgiver for fiskeri- og havminister Skjæran. Eide Walseth går til den nyopprettede stillingen som fagansvarlig for bærekraft i Sparebank 1 Helgeland. Han tiltrer den nye stillingen 7. juni 2022.