Anette Hansen Kausland er ny daglig leder i Blue Analytics, skriver selskapet i en pressemelding. Hun kommer fra stillingen som kvalitetsleder i samme selskap og startet i den nye stillingen 1. april.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på min nye rolle sammen med de dyktige kollegene i Blue Analytics. Vi er godt rustet med moderne fasiliteter og faglig kompetanse til å utføre fiskehelseovervåking, smittesporing, genotyping og opphavsbestemmelse på en effektiv måte, uttaler Kausland i pressemeldingen.

Startet i selskapet for to år siden

Kausland startet i Blue Analytics for to år siden med ansvar for å bygge opp og drifte selskapets kvalitetssystemer.

– Styret i Blue Analytics er trygg på at Anette, med sin erfaringsbakgrunn og gode lederegenskaper vil bidra til at selskapet leverer attraktive diagnostiske og genomiske tjenester til akvakulturnæringen. Hun er opptatt av stadige forbedringer og å gi oppdretterne et best mulig beslutningsgrunnlag for å finne løsninger på biologiske utfordringer, uttaler Odd Magne Rødseth, styreleder i Blue Analytics, i pressemeldingen.

Kausland har en mastergrad i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen, samt etterutdanning i bedriftsøkonomisk analyse ved Høyskolen på Vestlandet. Hun har opparbeidet seg 18 års erfaring fra molekylærbiologiske laboratorier, fra Nifes, Havforskningsinstituttet og Michael Sars-senteret (UIB). Kausland har tidligere vært operasjonell leder og daglig leder i Biomega Norway, som driver med raffinering av fiskeråstoff fra oppdrettsnæringen.