I januar skjedde det igjen. En person omkom i en havbruksrelatert ulykke, og sist uke kom rapporten fra Statens havarikommisjon.

Fra 2008 til 2021 har det vært ti arbeidsskadedødsfall i næringen, viser statistikk fra Sintef Ocean presentert på Barentswatch. Dødsulykken i januar er den ellevte.

Nye tall som Intrafish har innhentet fra Sintef Ocean og Arbeidstilsynet viser at antall registrerte arbeidsulykker i norsk havbruk har økt fra 26 i 2015 til 50 i 2019. I 2020 var det en nedgang, mens tallet for 2021 igjen økte og gikk opp til 43 registrerte arbeidsulykker.