Arnøy Laks har besluttet å bygge ut Arnøy Laks Slakteri til også å omfatte videreforedling, skriver selskapet i en pressemelding.

– Det har vært et uttalt politisk mål om at mer av videreforedlingen av laks må skje i Norge. Samtidig stilles det større krav til bærekraft både fra våre leverandører, kunder og ikke minst våre omgivelser. En måte å løse ut større bærekraft på, er å øke foredlingsgraden og med dette redusere både vekt og volum på produktene som går fra kysten til markedet, skriver daglig leder, Håvard Høgstad, i pressemeldingen.

Kommenterer ikke kostnaden

Investeringen vil omfatte en komplett filetlinje for renskåret ben- og skinnfri filet, og et nytt produksjonsbygg på om lag 500 kvadratmeter, og det er BAADER som er valgt som leverandør.

Intrafish har spurt Høgstad hva investeringen i slakteriet vil koste.

– Det går vi foreløpig ikke ut med, svarer Høgstad på E-post.

I pressemeldingen skriver Høgstad at selskapet har slaktet og pakket laks siden oppstarten i 1984, og at de siste årene har selskapet slaktet mer laks for andre enn for seg selv, og kjørt inn laks fra fylkesgrensen mot Nordland til grensen mot Russland.

At Troms og Finnmark fylkeskommune har skrevet ny kontrakt på fergesambandet, som har medført moderne ferger og over dobbelt så stor kapasitet på sambandet, trekkes frem som positivt.

– Investeringen vil medføre 10 til 15 nye stillinger ved bedriften, skriver selskapet i pressemeldingen.

Selskapet skriver også at det ikke har vært en enkel beslutning.

– Dette har ikke vært noen enkel beslutning, gitt den vanskelige tiden havbruksnæringen er inne i med hensyn til skattlegging. Arnøy Laks har imidlertid eksistert i snart 40 år, og vi kan ikke tillate oss og stoppe opp, mens regjeringen arbeider med sitt uforutsigbare skattesystem. Vi må legge til rette for trygg drift, også de neste 40 årene – uavhengig av dette. På kort sikt er det ikke sikkert at dette er den klokeste beslutningen vi kunne ha tatt. På lang sikt har vi stor tro på at dette er rett, både for bedriften, for våre ansatte og for lokalsamfunnet, skriver Høgstad i pressemeldingen.

Selskapet tar sikte på å være i gang med produksjonen i løpet av første kvartal 2024.