Professor Ross Houston blir direktør for innovasjon genetikk i Benchmark Genetics, skriver selskapet i en pressemelding. Houston tiltrer 1. mars 2022. Han er i dag leder for akvakulturgenetikk ved The Roslin Institute, som er en del av Universitetet i Edinburgh. Han er også assisterende direktør for teknologioverføring og kommersialisering ved samme universitet.

-Jeg har samarbeidet med forskere fra Benchmark i en rekke prosjekter gjennom flere år, og jeg er imponert over hvordan selskapet har utviklet seg i løpet av denne tiden. Det skal bli interessant og utfordrende å bidra til å omsette den siste vitenskapelige utviklingen til kommersiell praksis. Når vi lykkes vil det selvsagt bidra positivt til organisasjonen, men også løfte næringen som helhet og gjøre den mer bærekraftig.

Nytt nyhetsbrev!
Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt om Arbeidsliv, og få journalist Joar Vatlestad sine nyhetsbrev rett i innboksen annenhver uke.

Genetikk blitt viktig verktøy

Houston begynte sin karriere med en doktorgrad i svinegenetikk ved Universitetet i Aberdeen i 2004 før han gikk over til laksegenetikk i en postdoktorstilling ved Roslin. Siden den tid har han bygget et internasjonalt omdømme på feltet, som blant annet inkluderer oppdagelsen av en betydningsfull QTL (kvantitative arveegenskaper) assosiert med resistens mot Infeksiøs Pankreas Nekrose i 2008, skriver Benchmark Genetics i pressemeldingen. Denne oppdagelsen er et eksempel på hvordan genetikk er blitt et viktig verktøy for oppdrettsnæringen for å kontrollere sykdom og forbedre fiskehelsen.

I rollen som direktør for innovasjon genetikk vil Houston lede Benchmark Genetics sin strategiske satsing på innovasjon og FoU som sikrer vekst og konkurransefortrinn for selskapet. Han vil også være ansvarlig for å igangsette og lede interne og eksterne samarbeidsprosjekter. Han vil derfor også få en sentral plass i konsernets innovasjonsstyre.

Den nye rollen vil også innebære produktutvikling for selskapets interne avlsprogrammer som omfatter artene atlantisk laks, tropiske reker og tilapia.

– Utvikler seg raskt

Houston leder flere høyt profilerte internasjonale forskningsprosjekter hvor det benyttes banebrytende genomiske teknologier for å forbedre sykdomsresistens hos arter i oppdrett. Han har bidratt til mer enn 100 fagfellevurderte publikasjoner, og har mottatt flere priser for sine bidrag til vitenskapen.

Dr. Morten Rye, direktør for Genetikk i Benchmark, er meget fornøyd med ansettelsen.

– Ross Houston vil definitivt styrke vår genetiske FoU-kapasitet. At han ønsker å jobbe for oss er også en stor anerkjennelse av vår organisasjons omdømme. Genteknologier utvikler seg raskt, og jeg er overbevist om at å ha Ross til å lede vår strategiske utvikling av innovasjon og FoU vil plassere Benchmark i forkant av dette løpet, sier Rye.

Benchmark Genetics

Benchmark Genetics består av selskapene Benchmark Genetics Norway AS, Benchmark Genetics Iceland HF, Benchmark Genetics Chile S.A, Benchmark Genetics USA Ltd, og Benchmark Genetics Colombia S.A.

Selskapet jobber med avl og genetikk på atlantisk laks, tilapia, reker, med foretak i Norge, Island, Chile, USA og Colombia.

Benchmark Genetics leverer også tekniske, genetiske tjenester til eksterne selskaper globalt.

Benchmark Genetics er en del av det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings plc.