Det går fram av en pressemelding mandag.

Hartmann kommer fra stillingen som driftsdirektør i C4IR Ocean en stiftelse etablert av Aker og World Economic Forum (WEF). Før dette, i årene 2011-2020, var hun sentral i oppbyggingen av bioteknologiselskapet Aker Biomarine der hun hadde ansvaret for en rekke endrings- og utviklingsprosesser.

– Salmar og Aker har store planer for selskapet. Målet er at Salmar Aker Ocean innen utgangen av 2030 skal produsere 150 000 tonn laks årlig på bærekraftig vis i oppdrettsanlegg til havs, uttaler styreleder i Aker Salmar Ocean, Atle Eide, i meldingen.

– Med Salmars spisskompetanse innen havbruk og med kyndige teknologer fra Akers olje- og gassvirksomhet er vi godt posisjonert. For en sivilingeniør i marin teknikk, med erfaring fra etablering av fiskeri i Antarktis og sterkt engasjement for bærekraftige forretningsmodeller føles det som å komme hjem, uttaler Kristine Hartmann i pressemeldingen.

Der opplyses det videre at ansettelsen av Hartmann vil bli fulgt opp med flere nyansettelser til sentrale lederstillinger i Salmar Aker Ocean. Nylig ble det kjent at Olav Andreas Ervik som har ledet selskapet siden oppstarten i 2019, vil fratre sin stilling som leder i første halvår 2022. Søket etter hans etterfølger er allerede i gang.

– Vi er nå i ferd med å sette sammen teamet som skal lede Salmar Aker Ocean trygt gjennom neste etappe. Vi skal skape et nytt, globalt industriselskap på et felt der Norge har en teknologisk, markedsmessig og operasjonell lederrolle internasjonalt, og trenger en rekke dyktige ledere og fagfolk, både innen oppdrett, teknologi og prosjektgjennomføring, uttaler Eide i meldingen.

Tidligere i år ble det kjent at veteran i Salmar-systemet, Trine Sæther Romuld, skal fylle rollen som finansdirektør og strategiansvarleg i Salmar Ocean. Hun skulle starte i jobben i september i år, dett er imidlertid skutt fram i tid.

– Hartmann starter 1. januar. Når det gjelder Romuld så har det blitt flyttet på, men hun starter som finansdirektør og strategiansvarlig 1. mars, sier Eide til IntraFish mandag.