Per Olav Haaland er ansatt som prosessingeniør i Blue Ocean Technology og har tiltrådt stillingen, skriver selskapet i en pressemelding.

Haaland har erfaring som teknisk sikkerhetsingeniør fra Aker Solutions, har en mastergrad i prosessteknologi og bachelorgrad i prosess.

– Vi ser at kundene tenker større og større anlegg, har økt fokus på å samle slam også i sjø der det er formålstjenlig og ønsker kontinuerlig å forbedre sitt ESG regnskap. Vi bygger nå serviceorganisasjonen for å møte veksten vi ser fremover i tråd med kundenes krav. Vi skal ha kapasitet til å være til stede for kundene også etter at anleggene er satt i drift for gjennom samarbeid å oppnå stadig bedre resultater. sier Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology, i pressemeldingen.

Nytt nyhetsbrev!
Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt om Arbeidsliv, og få journalist Joar Vatlestad sine nyhetsbrev rett i innboksen annenhver uke.

Slambehandlingsselskapet sier de har et økende antall prosjekter på land og i sjø både i Norge og i utlandet, og at de derfor utvider staben igjen. Hans Jørgen Runshaug gikk tilbake i rollen som daglig leder i selskapet i november.

De siste månedene har selskapet også ansatt en teknisk tegner, en ny salgssjef og en ny servicemekaniker.

Selskapet leverer slamrensingsanlegg hovedsakelig til settefisk- og postsmoltanlegg, samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø. Venturefondet Momentum gikk sommeren 2021 sammen med en rekke profilerte partnere inn som betydelig investorer i selskapet.