Thomas Tveiten Lewis er tilsett som produksjonssjef i Blue Ocean Technology, og har starta i stillinga, skriv slambehandlingsselskapet i ei pressemelding.

Thomas Tveiten Lewis er tilsett som produksjonssjef i Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology

Lewis jobba fleire år for Rolls Roys Power Systems/Bergen Engines innan prosjektleiing og systemdesign, og no sist for Greensight, som er ein del av Greenstat ASA, som prosjektleiar og energirådgivar.

– Eg har alltid hatt ei interesse for industriproduksjon og moglegheita ny teknologi kan ha innanfor gjenvinningsindustrien. Arbeidet mitt i Greensight synte meg kor viktig sirkulærøkonomi vil vera i framtida. Fokus på utslepp, samt aukande prisar, vil pressa fram krav til effektiv utnytting av kvar ressurs. Det er enormt kjekt å få moglegheita til å vera med på BOT-laget, ei bedrift med utruleg flinke folk og spennande teknologi. Eg ser verkeleg fram til å gje mitt bidrag til BOT, og hjelpa til med å produsera marknadsleiande slambehandlingsutstyr til havbruksnæringa, uttalar Lewis i pressemeldinga.