Campus Blå ruster selskapet for fremtiden og henter inn 20 millioner for å styrke selskapet med kapital for videreutvikling av Campus BLÅ og datterselskapene, skriver Campus Blå i en pressemelding.

– Vi har store planer og visjoner for Campus Blå, og kapitalinnhentingen vil bidra til at vi kan realisere flere prosjekter fremover og gjennomføre de ambisiøse planene vi har for utdanning innen blå sektor, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus Blå, i pressemeldingen.

Ny folkehøgskole

Campus Blå, som er lokalisert på Toft utenfor Brønnøysund, er et marint kunnskapsmiljø innen havnæringene. Selskapet har flere datterselskaper som blant annet tilbyr sertifiseringskurs og maritime kurs, videregående utdanning med linjer for akvakultur og fiske og fangst, samt høyere yrkesrettet utdanning mot blå næring. Fremover planlegger Campus Blå store investeringer, som blant annet inkluderer en ny folkehøgskole; «Campus Blå Folkehøgskole», med 100 elever fordelt på fem «blå» linjer, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi ønsker å etablere et solid tilbud for unge fra hele landsdelen og landet som ønsker et innblikk i blå næringer. Kapitalutvidelsen styrker Campus Blå ytterligere og gir oss finansielle muskler til å fortsette planleggingen av folkehøgskolen mens vi venter på oppstartstilskuddet vi trenger fra staten, sier Jørgensen.