Det går fram av en pressemelding fra Sjømatrådet fredag.

– Vi er veldig fornøyde med å få Christian Chramer på plass som ny administrerende direktør i Norges sjømatråd. Hans brede ledererfaring og sterke kommunikasjonsevner vil være med på å løfte Sjømatrådet ytterligere, og vi ser fram til et strålende samarbeid fremover, uttaler nestleder i styret og leder av ansettelsesutvalget, Amund Drønen Ringdal, i meldingen.

Til Intrafish sier Chramer:

– Det føles veldig flott og godt å få jobben! Jeg er stolt av at styret har vist meg tillit, og jeg er glad for at jeg får ta over ledelsen i Sjømatrådet. Organisasjonen har vært godt ledet av Renate Larsen og Børge Grønbech, og det er flinke folk som jobber der. De har lagt et godt grunnlag.

Kommer fra NHO

Christian Chramer kommer fra stillingen som områdedirektør med ansvar for kommunikasjon, samfunnskontakt og regioner i NHO. Chramer ble for øvrig pekt på som en aktuell kandidat da IntraFish tok en kartlegging av aktuelle kandidater i mars.

Chramer har tidligere vært fiskeriutsending i Singapore samt kommunikasjonsdirektør i Sjømatrådet, men har siden 2015 jobbet i NHO. Først som regiondirektør Troms og Svalbard, senere i ulike roller ved Næringslivets Hus i Oslo. Nå returnerer han altså til Sjømatrådet.

– Hvilke erfaringer tar du med deg fra NHO?

– Jeg har lært både mye fra Sjømatrådet og NHO, og det er likhetstrekk mellom dem. Nå går det fra medlemsfokus til næringsfokus, sier han.

– Jeg har erfaring fra ti regionkontor fra NHO, og Sjømatrådet har 13 utekontor. Da må en jobbe effektivt for å å sørge for å få til det man vil, og sørge for å skape størst mulig effekt med arbeidet.

Inntil han starter i jobben 1. oktober fortsetter Børge Grønbech i sin rolle som konstituert administrerende direktør. Chramer er bosatt i Tromsø, er gift og har to sønner på 18 og 22 år.

– Hva skal du gjøre når du først starter i den nye jobben?

– Da skal jeg bli kjent med de ansatte, lære meg hvordan ting gjøres, og hvordan ting er annerledes fra da jeg sluttet i 2015. Jeg skal jobbe opp mot styret, ulike bransjeutvalg og -råd å få innspill, sier han.

I dag ukependler han til Oslo. I den nye jobben ligger hovedkontoret i Tromsø.

– Reisingen blir nok på et annet nivå. Det blir kanskje noe mindre, ettersom jeg nå reiser hver uke og er der hele uke. Nå skal jeg lede hovedkontoret i Tromsø. Det kreves samtidig også tilstedeværelse i Sjømatrådet, og jeg må jobbe tett både med aktører og bedrifter i Norge, og reise en del utenlands.