Bestefedrene deres startet Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm, som har samdrift i Skjerstadfjorden. Fedrene deres dannet, sammen med Gifas, Salten Aqua.

Alice Øksheim (29), Jan Robert Øksheim (25), Jørgen Wenberg (26) og Daniel Wenberg (20) har vokst opp med lakseoppdrett. De er alle på vei inn i familieselskapene for å bli tredjegenerasjons lakseoppdrettere.

– Det har aldri vært noe press fra noe hold, men det ble bare naturlig da man startet i sommerjobb i 13-årsalderen, sier Jørgen Wenberg, som er assisterende daglig leder i Wenberg Fiskeoppdrett.

– Man blir ganske solgt når man forstår at man ikke blir proff fotballspiller, legger Jan Robert spøkefullt til.

– Utviklingen de siste tyve årene har gått veldig bra, så man har jo lyst til at det skal fortsette de neste tyve årene, sier Jørgen Wenberg (26) om ansvaret som venter i familieselskapet. Foto: Joar Vatlestad

«3G Eierskolen»

Å en gang skulle ta over styringen medfører også et sterkt ønske om å gjøre en god jobb.

– Det er en egen stolthet i det, for det er ens egne som har bygget dette. Man føler også et samfunnsansvar siden selskapet blir større og større. Man er nødt til å ha kunnskapen til å ta det videre. Det er ikke bare å kjøre på, sier Jan Robert mer alvorlig. Han har som mål å styre økonomien i familieselskapet på sikt.

Denne kunnskapen og samfunnsansvaret har Geir Wenberg, faren til Daniel, også tenkt på over lang tid. Det ble utgangspunktet for noe som har fått navnet «3G Eierskolen», altså tredjegenerasjons eierskole. De fire hadde oppstart i januar.

– Bakgrunnen for «3G Eierskolen» var at deres generasjon er på full fart inn i bedriftene våre. Det er vi veldig glade for. Da vet vi at neste generasjon er interesserte og at de ønsker å videreføre det vi har skapt, sier Geir Wenberg, som har med seg Ørjan Wenberg og Roger Øksheim på lærersiden.

– Jeg har et ønske om å ha kontroll på økonomien til slutt, sier Jan Robert Øksheim (25), som har studert økonomi og administrasjon i Tromsø. Foto: Joar Vatlestad

Én ting er faglig og praktisk opplæring, men det er mer som utgjør læreplanen i «Eierskolen».

– Vi har bygget dette stein på stein, og skapt noen verdier, ikke bare økonomiske. Å være en familiebedrift i et lokalsamfunn som synes, tar plass og tjener penger fører med seg et ansvar. «Eierskolen» skal inneholde så mangt, men først og fremst gjøre dem til gode samfunnsaktører, sier Geir Wenberg, som er arbeidende styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett.

– Kunne ta de gode valgene

Gjennom «Eierskolen» skal de fire få kunnskap om laksen sitt liv i et systematisert opplegg.

– Vi skal få være med på alt, sier Daniel, som snart skal ta fagprøve i akvakultur.

– Vi skal bygge opp en base, forstå de kritiske kontrollpunktene fra egg til mat, for å kunne ta de gode valgene, sier Alice, som er daglig leder i Salten FoU og nylig startet som produksjonssjef i Edelfarm.

Styrearbeid står også på timeplanen, og de fleste har allerede styreplasser i ulike selskaper.

– Jeg er ikke med enda. Jeg er så ung, vet du, sier Daniel og ler.

– Jeg skal snart ta fagprøve, sier Daniel Wenberg (20), som er lærling i akvakultur og går læretiden sin i familiebedriften. Foto: Joar Vatlestad

– Ikke nok å hete Øksheim eller Wenberg

Selv ble Geir Wenberg opplært etter det han kaller «gamle skolen».

– Det var helt annerledes da. Vi savnet kanskje en annen tilnærming til å gå inn i dette og å ta over enn det vi fikk, uten at det skal være noen form for kritikk. Vi lærte ufattelig mye, og har mye å takke førstegenerasjon for at vi får holde på med dette, sier Geir Wenberg, som tidlig fikk ansvar i Wenberg Fiskeoppdrett.

Hans ønske er å gjøre neste generasjon så trygge som mulig.

– Der har vi mye å bidra med. Vi har ikke tatt det som en selvfølge at de ønsket å gå inn i selskapene, og setter stor pris på å få jobbe med dem i fremtiden, sier Geir Wenberg, og legger til:

– Det er ikke nok å hete Øksheim eller Wenberg. Man må være kvalifisert, og det er én av tingene vi skal gjøre gjennom skolen.

– Vi kommer til å ha en økonomibit som utvikler seg over tid, og vi kommer til å ha organisasjonsutvikling. I tillegg skal de lære om samspill og samarbeid med samarbeidspartnere, og de skal ha opplæring i styrearbeid, sier Geir Wenberg om innholdet i «3G Eierskolen». Foto: Arkivfoto Privat

– Når man er ung så er man veldig utrygg

At neste generasjon ønsker å lære, mener Geir Wenberg at gir dem energi.

– Jeg er såpass ubeskjeden at jeg mener jeg har mye å tilføre. Jeg ønsker å overføre så mye som mulig av det jeg har lært. Da kan de unngå noen av feilene vi har gjort opp gjennom årene. Vi skal spille på alle, og så skal jeg være en organisator.

Geir Wenberg ser for seg et studieløp over to-tre år, men har ikke noen planer om å stoppe læringen etter dette.

– Man slutter aldri å lære, sier Geir Wenberg, som ikke har hørt om lignende løsninger.

– Selv hadde jeg ønsket noe slikt veldig sterkt. Når man er ung så er man veldig utrygg på det ene og det andre. Jeg var ung da jeg ble kastet inn som daglig leder. Målet er å gjøre vår neste generasjon tryggere.

– Gjennom «Eierskolen» får vi mer tid i lag, og vi lærer mer sammen. Det tror jeg kan være viktig for samarbeidet fremover og for fremtiden, sier Alice Øksheim (29). Foto: Joar Vatlestad

Vil gi fortrinnene videre

At andregenerasjonen tar de yngre med, settes stor pris på. De opplever at det er takhøyde også for deres meninger.

Havbruksmeldingen legger opp til ganske stor vekst i næringen de fire ønsker å jobbe i. De har ikke tro på at den veksten kun vil skje på land, noe Geir Wenberg også har tatt til orde for.

– Det krever så mye energi. Vi produserer det vi vet Skjerstadfjorden takler, og er veldig forsiktige. Skal vi utvide produksjonen så må man nok se etter lukkede eller semilukkede merder for å være sikker på at man ikke ødelegger det man har. Strategien i selskapet er veldig rettet mot å være så bærekraftig som mulig, og er det vi jobber mest med i hverdagen, sier Jørgen Wenberg.

I familieselskaper betyr også bærekraft noe ekstra, mener Alice.

– At bestefar førte det videre til far, som vil føre det videre til oss gjør jo at vi vil gi våre barn de samme fortrinnene som vi har i dag. Er det noen som virkelig vil ta selskapene videre så er det oss. Vi vil ikke ødelegge noe.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden