Det opplyses i en børsmelding fredag.

Hovedaksjonær i Norway Royal Salmon ASA, NTS ASA, innstiller følgende styremedlemmer til valg for styret i Norway Royal Salmon ASA:

1. Helge Gåsø (Ikke på valg)

2. Trude Olafsen (Ikke på valg) 3. Karl-Johan Bakken (Ikke på valg)

4. Grete Rekkebo Brovold (Nyvalg for 2 år)

5. Lillian Bondø (Nyvalg for 1 år)

6. Ingri Marie Sivertsen (Nyvalg for 2 år)

7. Dagfinn Eliassen (Nyvalg for 2 år)

8. Roald Dolmen (Nyvalg for 1 år)

Norway Royal Salmon ASA eier 36.085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17.800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5.300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner.

Helge Gåsøs NTS gikk nylig seirende ut av kampen om NRS, etter å ha sikret seg 70,6 prosent av aksjene i selskapet.