Det går frem av Grieg Seafood sin årsrapport som ble lagt frem fredag.

Konsernsjef Andreas Kvame var best betalt i Grieg Seafood-ledelsen i 2022, og økte lønn og godtgjørelsen sammenliknet med 2021. Det henger sammen med bonus, utøvde opsjoner og at «konsernsjefen i 2022 har mottatt en engangsutbetaling på etterskudd for pensjonsytelser», står det i årsrapporten.

I årsrapporten står det at lønn og godtgjørelse til ledelsen skal baseres på flere retningslinjer at det skal være konkurransedyktig og motiverende for hver enkelt leder, og være knyttet til selskapets verdiskaping, interessenter og aksjonærer.