I en pressemelding opplyser Mørenot at konsernsjef Arne Birkeland og administrerende direktør for Mørenot Aquaculture, Kristian Steinshylla, denne uken ble enige om at Steinshylla fratrer sin stilling i selskapet.

Steinshylla har hatt jobben i to og et halvt år.

– Vi har hatt en dialog og har et litt ulikt syn på veien videre. Selv har jeg tro på at vi har kommet oss gjennom mye i perioden som har vært, og at det er mye spennende på gang, men det er klart at jeg har stått i en periode med mange utfordringer som har kommet samtidig. Så har det vært forventninger knyttet til at tall skulle vært noe bedre enn det vi har klart å levere, sier Steinshylla til Intrafish.

– Har en god tone

I pressemeldingen skriver selskapet at det har vært en utfordrende periode for akvakulturdivisjonen, som Steinshylla utdyper:

– Noen segment har hatt større utfordringer enn andre. Gjennom covid-pandemien har oppdrettsnæringen investert mindre og utsatt noen investeringer, som har påvirket flere aktører. Når man da får det på toppen av andre ting, blir summen stor nok. Selv om jeg vet at selskapet er i ferd med å nå frem på flere områder, så ble timingen rett og slett for dårlig for meg.

Den avtroppende direktøren understreker at det ikke ligger noe mer dramatikk bak avgjørelsen.

– Vi har en god tone, det vil jeg påpeke, sier Steinshylla, som ikke har bestemt seg for hva han skal videre, men som ikke ser bort fra at han vil fortsette i oppdrettsnæringen.

– En krevende periode

I pressemeldingen uttaler Steinshylla at selv om en har noe forskjellig syn på veien videre har han stor tro på at divisjonen er på riktig vei etter en utfordrende periode.

– Det er også viktig å ta med seg at Aqua-divisjonen har mange dyktige mennesker. Dette, kombinert med en sterk posisjon innen alle produkt og tjenesteområder en betjener, gjør at divisjonen er godt posisjonert til å ta enda større markedsandeler i tiden fremover, sier Steinshylla i pressemeldingen.

Birkeland uttaler i meldingen at:

– Steinshylla har ledet divisjonen i en krevende periode og har fått til mye. Nå får vi ta fatt på å finne en ny leder som kan løfte divisjonen ytterligere i tiden fremover. Jeg vil takke Steinshylla for jobben han har gjort hos oss og ønske han lykke til med nye utfordringer utenfor Mørenot.

Birkeland vil i en fase nå overta det operasjonelle ansvaret for divisjonen, inntil en ny leder er på plass.