– Hos oss får elevene praktisk opplæring ute på havet, slik at de blir kjent med de vanligste arbeidsoppgavene som gjennomføres på et oppdrettsanlegg. Vi har søkelys på kvalitet og læringsutbytte, og dette tror vi er en av suksessfaktorene våre, uttaler studierektor Hanne Edvardsen i en pressemelding fra Meløy Videregående Skole avd. Inndyr og Gildeskål Forskningsstasjon, som skolen samarbeider med.

Skolen har tatt et bevisst valg om svært praktisk tilnærming til faget havbruk går det frem av meldingen. I tillegg til teoretisk undervisning i akvakulturfaget, får elevene hver uke praktisk erfaring ute på oppdrettsanlegg. Skolen opplyser selv at dette er en av årsakene til en høy gjennomføringsgrad blant elevene sine, og at flere søker seg til studiestedet.

Elever på vei ut til anlegget. Foto: Gifas

Ville ha mye praktisk arbeid

Skolen har 93 studieplasser, hvor 30 av studieplassene tilhører VG2 Akvakultur, som altså omfatter havbruk. To av elevene som har valgt akvakultur som spesialisering er Sebastian Lieng (17) fra Bodø, og Eir Linnea Didriksen (16) fra Inndyr.

Lieng hadde ingen erfaring fra næringa før han begynte som elev ved skolen, men han liker det godt:

– Jeg så for meg mye praksis, og det fikk jeg. Jeg ville jobbe på havet og det synes jeg skolen legger veldig godt opp til. Denne uken jobber vi med snittvekt og slakting, og neste uke får vi prøvd noe annet, forteller Lieng i pressemeldingen.

Studierektor Edvardsen kan opplyse at utdanningen er populær og at mange søker seg til skolen i Nordland:

– Vi ønsker jo å kunne tilby alle plass, men i løpet av de siste årene har vi for første gang tatt i bruk ventelister, uttaler Edvardsen i meldingen.

Meløy videregående skole er en av to offentlige videregående skoler i Nordland som tilbyr undervisning i akvakulturfaget.

Morten Lorentsen, styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon og studierektor Hanne Edvardsen ved Meløy Videregående Skole avd. Inndyr. Foto: Salten Aqua

Forbereder dem på arbeidshverdagen

Det er Gildeskål Forskningsstasjon på Inndyr som sammen med skolen drifter en undervisningskonsesjon, tilhørende Nordland fylkeskommune.

– Vi har jevnlige møter med Gildeskål Forskningsstasjon gjennom hele skoleåret. Her evaluerer vi hva vi har oppnådd og hvordan vi skal kunne tilby elevene en tidsriktig og moderne undervisning, som binder sammen teori og praksis. Slik sikrer vi høy kvalitet på utdanningen, utdyper Edvardsen i meldingen.

– Vi stiller med praktisk opplæring, skolen har ansvaret for studieløpet og vi får hjelp fra visningssenteret vårt som tilrettelegger for kunnskapsdelingen. Dette gjør at elvene sitter igjen med ei god verktøykasse etter endt skolegang, uttaler styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon, Morten Lorentsen.

Videre understreker han:

– Dette er ei næring som utvikler seg svært raskt, og det er viktig at vi hjelper til og forbereder elevene på hva de møter i arbeidshverdagen.