Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for mars finner du her.

Under følger en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i IntraFish i april:

Etter ni år hos regjeringsadvokaten går Hilde Lund til advokatfirmaet Sands.

– Jeg tenker det vil bli veldig spennende, sa advokat Lund til IntraFish.

Lund har representert staten i den omfattende trafikklyssaken mot vestlandsoppdretterne som fikk rødt lys i 2020. Hun ser for seg at det kan bli flere havbrukssaker i den nye jobben.